Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE

 

 

 

 

DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna:      220 Gdje god su dvojica
ili:   Pravedan si, Gospodine (ŽV 9-2012)
Otpj. ps.:   Gospodine, ti nam bijaše okrilje (ŽV 9-2007)
Prinosna: XV Oče, primi žrtvu ovu
Pričesna: 154 Žeđa duša moja
Završna: 183 Ti, Kriste, kralj si vjekova

 

 

 

UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 503 Mi treba da se hvalimo
Otpj. ps.:  
Ne zaboravite djela Božjih (ŽV 9-2008) 
Prinosna: 282.2 Po obećanju
ili: 207 Prigni se, svako koljeno
Pričesna: 135.3 Bog je tako ljubio svijet
Završna: 481 Častimo te

 

 

 

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 87.1 Daj mir, Gospodine
ili: 237 Mir svoj, o Bože
Otpj. ps.   Ustat ću i poći (ŽV 9-2013)                            
Prinosna: 230 Darove prinesite
Pričesna: 135.3 Bog je tako ljubio svijet
ili: 188 Na Isusov se spomen sam
Završna: 189-190 O Oče skrajnje blagosti
 
 
 
 
 
DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 78.1 Gospodin je jakost svome narodu
Otpj. ps.: 120 Hvalite Gospodina
Prinosna: XVI Nosimo dare
Pričesna: III Gospodin je pastir moj
ili: 241 Oče naš dobri, slavimo ti Ime
Završna: 859 Spasitelju, dobri Isukrste


 

 
 
DVADESET I ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 214 Molimo tebe
Otpj. ps.: 125 Hvali, dušo moja
Prinosna: XIV Evo nas, Oče
Pričesna: 186 Sva ljubavi mi, Isuse                  
ili: 260 O da bude radost
Završna: 217 Bože, tvoj smo sveti narod