Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE

 

 

 

 

 

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 224 Oče naš dobri
ili: 79.3 Otkupio si nas, Gospodine
Otpj. ps.: 111 Ako danas
Prinosna: 232 Gospode, primi
Pričesna: 188 Na Isusov se spomen sam      
ili: 199-200 O Kruše živi, milosni
Završna: 610 O Marijo mila

 

 

 
 
DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna: 80 Evo, Bog mi pomaže
ili: 219 Gospode Bože
Otpj. ps.: 115 Pred poganima
Prinosna: 230 Darove prinesite
Pričesna: 101 Kušajte i vidite
Završna:    217 Bože, tvoj smo sveti narod
 
 
 
 
 
 
DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna: 214 Molimo tebe
ili: 78.3 O Bože, spasi me
Otpj. ps.:   Pomoć je naša (ŽV 10-2010)
Prinosna:   224.3 Oče naš dobri
Pričesna: 247 Uzmite, jedite
Završna: XVII O Bože, ti si oduvijek
 
 
 
 
 
 
 
TIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna: 85 ili 87 Tražite Gospodina
Otpj. ps.:   Jadnik vapi (ŽV 10-2010)        
Prinosna: XV Oče, primi žrtvu ovu
Pričesna: 135.3 Bog je tako ljubio svijet
Završna: 189 O Oče skrajnje blagosti
 
 
 
 
 
 
 
SVI SVETI, svetkovina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ulazna: 623.2 Radujmo se svi
Otpj. ps.:   Takav je naraštaj (ŽV 11-2009)
Prinosna: VI Izvore vode žive
Pričesna: 287 Blaženstva (ili ŽV 11-2005)
ili: 136.2 Dođite k meni
Završna: 688 Otkupitelju, Isuse
ili: 690-691 Poklikuj, svijete, radosno