Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE

 

 

 

SVI SVETI, svetkovina
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          
Ulazna: 623.2 Radujmo se svi
Otpj. ps.:   Takav je naraštaj (ŽV 11-2009)                          
Prinosna: VI Izvore vode žive
Pričesna: 287 Blaženstva (ili ŽV 11-2005)
ili: 136.2 Dođite k meni
Završna: 688 Otkupitelju, Isuse
ili: 690-691 Poklikuj, svijete, radosno

 

 

SPOMEN SVIH VJERNIKA POKOJNIKA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 751 Vječni pokoj
Otpjevni ps.:   Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja (www.hilp.hr)
Prinosna: 747-748 O nado naša
ili: 739 U tvom ću šatoru
Pričesna: 733 Svjetlost vječna
ili: 136.2 Dođite k meni
Završna: 746 O Kriste, Kralju svemoćni
ili: 236 U onaj Dan
ili: XVII O Bože, ti si oduvijek
 
 
 
 
TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulazna: 219 Gospode, Bože
ili: 78.3 O Bože, spasi me
Otpj. ps.: 124 Blagoslivljat ću dovijeka (1-4)           
Prinosna: XIV Evo nas, Oče
Pričesna: 242 O sveta gozbo
ili: 188 Na Isusov se spomen sam
Završna: 859 Spasitelju dobri, Isukrste
 
 
 
 
TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   
Ulazna: 214 Molimo tebe
Otpjevni ps.:   Kad se probudim, Gospodine (ŽV 11-2010)                     
Prinosna: XVI Nosimo dare
Pričesna: III Gospodin je pastir moj
Završna: 184 ili 283 Ti divni Kralj si nebesnik

 

 

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 207 Prigni se, svako koljeno
ili: 226.1 Od sva se četiri vjetra
Otpjevni ps.: 114 Gospodin dolazi suditi pucima                               
Prinosna: 226.2 i 3 Od sva se četiri vjetra
Pričesna: 186 Sva ljubavi mi, Isuse
ili: 188 Na Isusov se spomen sam
Završna: 183 Ti, Kriste, Kralj si vjekova
 
 
 
 

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 75.5 Dostojan je
Otpjevni ps.: 839.1-6 U dom ćemo Gospodnji
Prinosna: 183.1 i 5 Ti, Kriste, Kralj si vjekova                                    
Pričesna: 222 Gospodin kraljuje
ili: 273-274 Ja sam s vama
Završna: 180 Isuse Kralju
ili: I Svi kliknimo Kristu