Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE

 
 
 
 
DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Ulazna:  108 Kliči Bogu (2. strofa psalma)
ili: 238 Dan Gospodnji
Otpj. ps.: 102 Evo dolazim, Gospodine
Prinosna: VI Izvore vode žive
ili: 211 Isus Krist je slika Božja
Pričesna:        188 Na Isusov se spomen sam
Završna: 260 O da bude radost
 
 
 
 
 
TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Ulazna:                  82 ili 152 Pjevaj Gospodinu
Otpj. ps.:   Gospodin mi je svjetolost i spasenje (ŽV 1-2011)
Prinosna: 231 Jedan kruh
Pričesna:  201 O svjetlo duša, Isuse
ili:   Gledajte u Gospodina (ŽV 1-2012)
Završna: 217 Bože, tvoj smo sveti narod
 
 
 
 
 
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Ulazna: 79.1 Spasi nas, Gospodine
Otpj. ps.: 126 Blago siromasima duhom
ili:  Blago siromasima duhom (www.hilp.hr)
Prinosna: 232 Gospode, primi
Pričesna: 287 Blaženstva (Blago nama, pozvani smo)
Završna:        189 (190) O Oče skrajnje blagosti
 
 
 
 
 
 
 
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Ulazna: 78.2 Dođite, prignimo koljena    
ili: 207 Prigni se, svako koljeno                           
Otpj. ps.:                 Čestitima sviće (ŽV 1-2011)
Prinosna: XIV Evo nas, Oče
Pričesna:                  247 Uzmite, jedine
Završna: 260 O da bude radost
 
 
 
 
 
 
 
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
 
Ulazna: 78.1 Gospodin je jakost svome narodu
ili: 224 Oče naš dobri
Otpj. ps.:   Blaženi koji hode (ŽV 2-2011)
Prinosna:           XVI Nosimo dare
ili: 237 Mir svoj, o Bože
Pričesna: 199-200 O Kruše živi, milosni
ili: 135.3 Bog je tako ljubio svijet
Završna: 224.4 Oče naš dobri