Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE

 

 

SVI SVETI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 623.2 Radujmo se svi
Otpj. ps.:   Takav je naraštaj (ŽV 11-2009)
Prinosna: VI Izvore vode žive
Pričesna: 287 Blaženstva (ili ŽV 11-2005)
ili: 136.2 Dođite k meni
Završna: 688 Otkupitelju, Isuse
ili: 690-691 Poklikuj, svijete, radosno


 

 

 

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna:        207 Prigni se, svako koljeno
ili: 237 Mir svoj, o Bože
Otpj. ps.:   Čuvaj dušu moju (ŽV 10-2011)
ili:   Čuvaj dušu moju (www.hilp.hr)
Prinosna: XIV Evo nas, Oče
Pričesna: 247 Uzmite, jedite
Završna: 859 Spasitelju dobri, Isukrste


 
 
 
 

TRIDESET I DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 78.3 O Bože, spasi me
ili: 214 Molimo tebe
Otpj. ps.: 107 Tebe žeđa
Prinosna: XVI Nosimo dare
Pričesna: III Gospodin je pastir moj   
Završna: I Svi kliknimo Kristu


 
 
 
 

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna:    226 Od sva se četiri vjetra
Otpj. ps.: 388 Blago svima
Prinosna: 230 Darove prinesite
Pričesna: 188 Na Isusov se spomen sam
Završna: 753 Do nebesa


 
 
 
 

ISUS KRIST – KRALJ SVEGA STVORENJA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 75.5
Dostojan je
Otpj. ps.: 94 Gospod je pastir moj (strofe: 1.,2.,4. i 5.)
Prinosna: 207 Prigni se, svako koljeno
ili:         183.1 i 5 Ti, Kriste, Kralj si vjekova
Pričesna: 222 Gospodin kraljuje
ili: 273-274 Ja sam s vama
Završna: 183 Ti, Kriste, Kralj si vjekova
ili: 180 Isuse Kralju