Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

PRIJEDLOZI ZA PJEVANJE

 

 

 

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna: 108 Kliči Bogu (2. strofa psalma)
ili: 238 Dan Gospodnji
Otpj. ps.: 102 Evo dolazim, Gospodine
Prinosna. 231 Jedan kruh
Pričesna: 244 Odzivam se, Isuse
ili: 188 Na Isusov se spomen sam
Završna:           260 O da bude radost

 

 

TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ulazna:    82 ili 152 Pjevajte Gospodu
Otpj. ps.: 96 Pokaži mi, Gospodine
Prinosna: XIV Evo nas, Oče
Pričesna: 241 Oče naš dobri, slavimo ti Ime
Završna: 217 Bože, tvoj smo sveti narod
 
 
 
 
ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulazna: 79.1 Spasi nas, Gospodine
ili: 226 Od sva se četiri vjetra
Otpj. ps.: 111 Ako danas
Prinosna: 226.2 i 3 Od sva se četiri vjetra
Pričesna. 189-190 O Oče skrajnje blagosti
ili: 247 Uzmite, jedite
Završna: 183 Ti, Kriste, Kralj si vjekova 
 
 
 
 
 
PETA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulazna: 78.2 Dođite, prignimo koljena
ili: 207 Prigni se, svako koljeno
Otpj. ps.: 127 Hvalite Gospodina
Prinosna: 229 Od Božje snage
Pričesna: 199-200 O Kruše živi, milosni
ili: 156 Hvalite, sluge Gospodnje
Završna: 260 O da bude radost
 
 
 
 
ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulazna: 78.1 Gospodin je jakost
ili: 214 Molimo tebe
Otpj. ps.:   Utočište ti si moje (ŽV 1-2012)
Prinosna: VI Izvore vode žive
Pričesna:           135.3 Bog je tako ljubio svijet
Završna: 259 Krist nas je sobom hranio
ili: I Svi kliknimo Kristu