Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Prva korizmena nedjelja

 
 
18. veljače 2018.
 
 
Ulazna pjesma 
Zazvat će me  a ja ću ga uslišiti,
spasit ću ga i proslaviti,
nasitit ću ga danima mnogim.  (Ps 91, 15-16)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući Bože,
udijeli da godišnjom proslavom korizme napredujemo 
u spoznaji Isusa Krista i u životu slijedimo njegov primjer.
Koji s tobom.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti kruh i vino
za žrtvu što je slavimo na početku korizme.
S tim darovima uključi i nas u predanje svoga Sina Isusa Krista.
Koji živi.
 
 
 
Pričesna pjesma 
Ne živi čovjek samo o kruhu
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. 
(Mt 4, 4)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, nasitio si nas kruhom s neba.
Njime se vjera hrani, nada krijepi, ljubav jači.
Nauči nas, molimo te, gladovati za Isusom Kristom,
kruhom živim i pravim, i živjeti od svake riječi
što izlazi iz tvojih usta. 
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Post 9, 8-15
Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.
 
Čitanje Knjige Postanka
 
Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne 
neće uništiti živa bića niti će ikad više po­top zemlju opustošiti.«
I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji sta­vljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom ­bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, ­saveza izme­đu mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 25, 4bc-5ab.6 -7bc.8-9 
Pripjev: Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina 
            za one koji čuvaju Savez tvoj.
 
Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.
 
     Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
     i ljubavi svoje dovijeka.
     Spomeni me se po svojoj ljubavi –
     radi dobrote svoje, Gospodine!
 
Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.
 
 
 
Drugo čitanje   1Pt 3, 18-22
Vas sada spasava protulik korablje – krštenje.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Mt 4, 4b
Ne živi čovjek samo o kruhu, 
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.
 
 
 
 
Evanđelje   Mk 1, 12-15
Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Iskustvo pustinje