Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Prva nedjelja došašća

1. prosinca 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju,
u tebe se uzdam, Bože moj: ne daj da se postidim,
da se ne vesele nada mnom dušmani!
Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće.
(Ps 25, 1-3)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.
Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom te nas,
kad dođe, postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.
U ovoj službi pretvaraš ih u sakramenat svoga Sina:
daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj. (Ps 85, 13)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:
po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti nebeska dobra.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Iz 2, 1-5
Gospodin sabire sve narode u vječni mir kraljevstva Božjega.
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu: Dogodit će se na kraju dana: 
Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova.K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći: »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva! On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim.
Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Jahvina.« On će biti sudac narodima, mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove, a koplja u srpove. 
Ne će više narod dizat mača protiv naroda nit se više učit ratovanju. Hajde, dome Jakovljev, u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 122, 1-2.4-9

Pripjev:  Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše: 
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje 
na vratima tvojim, Jeruzaleme.
 
     Onamo uzlaze plemena, 
     plemena Gospodnja! 
     Po zakonu Izraelovu 
     da slave ime Gospodnje. 
     Ondje stoje sudačke stolice,
     stolice doma Davidova.
 
Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!
 
     Radi braće i prijatelja svojih 
     klicat ću: »Mir tebi!«
     Radi Doma Gospodina, Boga našega, 
     za sreću tvoju ja ću moliti.
 
 
 
Drugo čitanje   Rim 13, 11-14a
Blizu je spasenje naše!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: Shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć ­poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i raz­vratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja     Ps 85, 8
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje 
i daj nam svoje spasenje.
 
 
 
Evanđelje   Mt 24, 37-44
Bdijte da budete pripravni!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa ­nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti. Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: Hajdemo