Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Prva nedjelja došašća

3. prosinca 2017.
 
 
 
 
Ulazna pjesma 
K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju, u tebe se uzdam, Bože moj:
ne daj da se postidim, da se ne vesele nada mnom dušmani!
Koji se u tebe uzdaju, postidjet se neće.   (Ps 25, 1-3)
 
 
Zborna molitva
Svemogući Bože, mi s vjerom iščekujemo Kristov dolazak.
Udijeli, molimo te, da mu idemo ususret pravednim životom 
te nas, kad dođe, postavi sebi s desne i uvede u kraljevstvo nebesko.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti ovaj kruh i vino, dar tvoje dobrote.
U ovoj službi pre­tvaraš ih u sakramenat svoga Sina:
daj da nam on bude dar vječnog otkupljenja.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Gospodin će dati sreću, 
i zemlja naša urod svoj.  (Ps 85, 13)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, daj da nam bude na korist slavljenje ovih otajstava:
po njima nas u prolazu zemaljskim životom nauči ljubiti vječna nebeska dobra.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
O da razdreš nebesa i siđeš!
 
Čitanje Knjige proroka Izaije

Ti si, Gospodine, naš otac, 
otkupitelj naš – ime ti je oduvijek.
Zašto, Gospodine, zašto si dopustio 
da odlutamo s tvojih putova,
zašto dade da nam srce otvrdne 
da se tebe više ne bojimo? 
Vrati se, radi slugu svojih
i radi pleménâ baštine svoje!
O da razdreš nebesa i siđeš: 
pred licem tvojim tresla bi se brda. 
Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, 
oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, 
takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. 
Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, 
onima što se tebe spominju 
na putima tvojim; 
razgnjevismo te, griješismo, 
od tebe se odmetnusmo. 
Tako svi postasmo nečisti, 
a sva pravda naša ko haljine okaljane. 
Svi mi ko lišće otpadosmo
i opačine naše ko vjetar nas odnose. 
Nikog nema da ime tvoje prizove, 
da se trgne i osloni o tebe. 
Jer lice si svoje od nas sakrio
i predao nas u ruke zločinima našim. 
Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac:
mi smo glina, a ti naš lončar –
– svi smo mi djelo ruku tvojih.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19
 
Pripjev:  Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!
 
Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj,
probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!
 
     Vrati se, Bože nad vojskama,
     pogledaj s neba i vidi,
     obiđi ovaj vinograd:
     zakrili nasad desnice svoje,
     sina kog za se odgoji!
 
Tvoja ruka nek bude 
nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.
 
 
Drugo čitanje   1Kor 1, 3-9
Očekujemo objavljenje Gospodina našega Isusa Krista.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. 
Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Ps 85, 8
Pokaži nam, Gospodine,
milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.
 
 
Evanđelje   Mk 13,33-37
Bdijete: ne znate kad će se domaćin vratiti.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas 
ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
S. Slišković: Rođenje slavimo, a dolazak budno čekamo