Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Sedamnaesta nedjelja kroz godinu

26. srpnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma
Bog je u svom svetom prebivalištu,
Bog što u svom domu ujedinjuje svoj narod:
on daje moći silu narodu svome. 
(Ps 68, 6-7.36)
 
 
Zborna molitva
Bože, zaštito i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto.
Umnoži nad nama svoje milosrđe da se po tvom promislu i vodstvu
tako služimo zemaljskim dobrima te srcem prionemo za nebeska. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti darove dobivene od tvoje darežljivosti,
da nam po tvojoj milosti posvete svagdašnji život
i dovedu nas u vječnu radost.
Po Kristu
 
.
Pričesna pjesma
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstava njegovih! 
(Ps 103, 2)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, primili smo pričest, spomendar muke tvoga Sina.
Molimo te da nam bude na spasenje što nam je u svojoj
neiskazanoj ljubavi on darovao. Koji živi.
 
 
Prvo čitanje   1Kr 3, 5.7-12
Tražio si pronicavost.
 
Čitanje Prve knjige o Kraljevima
 
U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronica­vost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 119, 57.72.76-77.127-130
 
Pripjev:  O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!
 
Dio je moj, Gospodine – rekoh –
da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.
 
Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer zakon tvoj moja je naslada.
 
Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato čisto.
Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.
 
Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.
 
 
Drugo čitanje   Rim 8, 28-30
Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.
 
 
Evanđelje   Mt 13, 44-52
Proda sve što ima i kupi onu njivu.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. 
Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli?« Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.« Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
D. Tepert: Blago kraljevstva nebeskog