Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Sedma vazmena nedjelja

2. lipnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja.
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim, aleluja.
(Ps 27, 7-9)
 
 
 
Zborna molitva
Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda
sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu:
daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama
do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.
Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu. 
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma   
Molim te, Oče, da budu jedno
kao što smo mi jedno, aleluja!
(Iv 17, 22)
 
 
 
Popričesna molitva
Usliši nas, Bože, naš Spasitelju,
i po ovim nam svetim otajstvima
učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve
dovršiti što je počelo u Kristu, našoj Glavi.
Koji s tobom.
 
 
 
Prvo čitanje   Dj 7, 55-60
Vidim Sina Čovječjega zdesna Bogu.
 
Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: 
»Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« 
Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« 
Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 97, 1-2b.6-7c.9

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom.
 
Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi; 
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
 
     Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
     svi narodi gledaju mu slavu.
     Poklonite mu se, svi bozi!
 
Jer ti si, Gospodine, 
Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.
 
 
 
Drugo čitanje   Otk 22, 12-14.16-17.20
Dođi, Gospodine Isuse!
 
Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše:
»Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom:
naplatit ću svakom po njegovu djelu! 
Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, 
Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine:
imat će pravo na stablo života 
i na vrata će smjeti u grad!«
»Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama.
Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.«
I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« 
I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« 
Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, 
neka zahvati vode života zabadava!
Svjedok za sve ovo govori: 
»Da, dolazim ubrzo!«
Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 14, 18
Neću vas ostaviti kao siročad, 
govori Gospodin: idem i doći ću k vama, 
radovat će se srce vaše.
 
 
 
Evanđelje   Iv 17, 20-26

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti, ne molim samo za ove nego 
i za one koji će na njihovu riječ vjerovati 
u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, 
u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu 
da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. 
I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: 
da budu jedno kao što smo mi jedno – 
ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno
da svijet upozna da si me ti poslao 
i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu 
gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: 
da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao
jer si me ljubio prije postanka svijeta. 
Oče pravedni, svijet te nije upoznao, 
ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me 
ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, 
i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti 
mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Stajati s Gospodinom