Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Sedma vazmena nedjelja

28. svibnja 2017.
 
 
 
Ulazna pjesma  
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. 
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!« 
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim, aleluja.
(Ps 27,7-9)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi.
Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, 
kako je obećao. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.
Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Molimo te, Oče, da budu jedno 
kao što smo mi jedno, aleluja!
(Iv 17, 22)
 
 
Popričesna molitva
Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima
učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo u Kristu,
našoj Glavi. Koji s tobom.
 
 
Prvo čitanje   Dj 1,12-14
Bijahu jednodušno postojani u molitvi.
 
Čitanje Djela apostolskih
 
Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruza­lema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 27, 1.4.7-8a
 
Pripjev:   Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih
 
Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?
 
     Za jedno molim Gospodina,
     samo to ja tražim:
     da živim u domu Gospodnjem
     sve dane života svoga,
     da uživam milinu Gospodnju
     i dom njegov gledam.
 
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori: 
»Traži lice njegovo!«
 
 
Drugo čitanje   1Pt 4,13-16
Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama!
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
 
Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 14,18
Neću vas ostaviti kao siročad, govori Gospodin:
idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše.
 
 
Evanđelje   Iv 17, 1-11a
Oče, proslavi Sina svoga!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pro­govori: »Oče, došao je čas: proslavi ­Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju ­tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na ­zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod ­sebe onom slavom koju imadoh kod tebe ­prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«
Riječ Gospodnja.
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
 
Ivica Raguž: Svijet naopačke