Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesnaesta nedjelja kroz godinu

22. srpnja 2018.
 
 
 
 
 
Ulazna pjesma
Evo, Bog mi pomaže, Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ime tvoje, Gospodine, 
jer je dobrostivo.
(Ps 54, 6.8)
 
 
Zborna molitva
Molimo te, Gospodine, 
budi nam milostiv i darežljiv. 
Produbi nam nadu, vjeru
i ljubav, da ustrajemo
u budnosti i vršenju tvoga zakona. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga Sina ispunio razne žrtve starog Saveza.
Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov:
što svaki od nas prikazuje tebi na čast nek bude na spasenje svima. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Evo, na vratima stojim 
i kucam, govori Gospodin:
posluša li tko glas moj i otvori mi vrata,
unići ću k njemu i večerati s njim, i on sa mnom. 
(Otk 3, 20)
 
 
Popričesna molitva
Budi, Gospodine, uza svoj narod. Nahranio
si nas nebeskim otaj­stvi­ma: daj da 
iz stare grešnosti prijeđemo u novi život.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Jr 23, 1-6
Skupit ću ostatak svojih ovaca i podići im pastire.
 
Čitanje Knjige proroka Jeremije
Jao pastirima koji upropašćuju i ­raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste ­raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – govori Gospodin. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – govori Gospodin. 
»Evo dolaze dani – govori Gospodin – podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: ’Gospodin, Pravda naša.’«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 23, 1-6  
Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!
 
Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
 
    Stazama pravim on me upravlja
    radi imena svojega.
    Pa da mi je i dolinom smrti proći,
    zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
    Tvoj štap i palica tvoja
    utjeha su meni.
 
Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.
 
    Dobrota i milost pratit će mene
    sve dane života moga.
    U Gospodnjem ću domu prebivati
    kroz dane mnoge.
 
 
Drugo čitanje   Ef 2, 13-18
On je mir naš, on koji od dvoga čini jedno.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Sada pak, u Kristu Isusu,
vi koji nekoć bijaste daleko dođoste blizu –
– po Krvi Kristovoj.
Doista, on je mir naš, on koji od dvoga 
učini jedno: pregradu razdvojnicu, 
neprijateljstvo razori u svome tijelu.
Zakon zapovijedi s propisima 
obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, 
od dvojice sazda jednoga novog čovjeka 
te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. 
I dođe te navijesti mir vama daleko 
i mir onima  blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Iv 10, 27
Ovce moje slušaju glas moj, 
govori Gospodin,
ja ih poznajem i one idu za mnom.
 
 
Evanđelje   Mk 6, 30-34
Bijahu kao ovce bez pastira.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: 
Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.
Riječ Gospodnja.
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Gospodin je pastir moj