Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesta nedjelja kroz godinu

11. veljače 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Budi mi, Gospodine, hrid zaštite, tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, radi imena svoga 
vodi me i ravnaj!   (Ps 31, 3-4)
 
 
Zborna molitva
Bože, rekao si da boraviš u pravednu i iskrenu srcu.
Daj da mi budemo takvi te se trajno nastaniš u nama.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek nas ovaj prinos očisti 
i obnovi na sliku Kristovu, da vršimo tvoju volju
i postignemo obećanu nagradu. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma   
Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nije­dan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
(Iv 3, 16)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, uživali smo kruh s neba. 
Daj da ga uvijek budemo gladni
jer nam daje pravi život. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Lev 13, 1-2.45-46
Neka je gubavcu stan izvan tabora.

Čitanje Levitskog zakonika

Reče Gospodin Mojsiju i Aronu: 
»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili ­lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika. Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 32, 1-2.5.11

Pripjev:   Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.
 
Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin 
ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!
 
     Grijeh svoj tebi priznah
     i krivnju svoju više ne skrivah.
     Rekoh: »Priznat ću Gospodinu 
     prijestup svoj«,
     i ti si mi krivnju grijeha oprostio.
 
Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!
 
 
Drugo čitanje   1Kor 10, 31 – 11,1
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo: 
Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite. Ne budite na sablazan ni Židovima, ni Grcima, ni Crkvi Božjoj, kao što i ja svima u svemu ugađam ne tražeći svoju korist, nego što koristi mnogima na spasenje. Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. 
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Lk 7, 16
Prorok velik usta među vama! 
Pohodi Bog narod svoj!
 
 
Evanđelje   Mk 1, 40-45
I odmah nesta s njega gube i očisti se.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: 
Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« 
Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: Isus Krist, naš liječnik