Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesta vazmena nedjelja

26. svibnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje,
objavljujte do nakraj zemlje:
Gospodin izbavi narod svoj, aleluja!
(usp. Iz 48, 20)
 
 
 
Zborna molitva
Udijeli nam, svemogući Bože,
neoslabljenim zanosom slaviti ove
dane u čast uskrslom Gospodinu,
da Kristov spomen bude djelatan
u našem životui radu. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve
vine k tebi i naša molitva. Očisti nas svojom
milošću i uskladi nam srce s otajstvima
tvoje velike ljubavi. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Ako me ljubite, zapovijedi moje čuvajte, govori Gospodin.
I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja,
da bude s vama zauvijek, aleluja. 
(Iv 14, 15-16)
 
 
 
Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nas Kristovim uskrsnućem
obnavljaš za vječni život. Umnoži u nama plod vazmenog otajstva
i ulij nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Dj 15, 1-2.22-29

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta ­prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barna­ ba i još neki drugi između njih uzađu u Jeru­zalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja. Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo: »Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav! Budući da smo čuli kako vas neki od ­naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i ­poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barna­bom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 67, 2-3.5-6.8

Pripjev:  Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!
 
Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!
 
     Nek se vesele i kliču narodi
     jer sudiš pucima pravedno
     i narode vodiš na zemlji.
 
Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!
 
 
 
Drugo čitanje   Otk 21, 10-14.22-23

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo me prenese u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga, sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slična kristalnom jaspisu; okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anđela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 14, 23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin:
i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći! 
 
 
 
Evanđelje   Iv 14, 23-29
Duh Sveti dozivat će vam u pamet sve što vam rekoh.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. 
Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši. Čuli ste, rekoh vam: ’Odlazim i vraćam se k vama.’ Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Duh Sveti u nama