Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Šesta vazmena nedjelja

17. svibnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma 
Ugodnu vijest oglašujte, neka se čuje,
objavljujte do nakraj zemlje:
Gospodin izbavi narod svoj, aleluja!
(usp. Iz 48, 20)
 
 
Zborna molitva
Udijeli nam, svemogući Bože,
neoslabljenim zanosom slaviti ove dane
u čast uskrslom Gospodinu,
da Kristov spomen bude djelatan
u našem životu i radu. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve
vine k tebi i naša molitva. Očisti nas svojom milošću 
i uskladi nam srce s otajstvima tvoje velike ljubavi.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Ako me ljubite, zapovijedi moje čuvajte, govori Gospodin.
I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja,
da bude s vama zauvijek, aleluja.    (Iv 14,15-16)
 
 
Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože,
ti nas Kristovim uskrsnućem obnavljaš za vječni život.
Umnoži u nama plod vazmenog otajstva i ulij nam
u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Dj 8, 5-8.14-17
Polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.
 
Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.
Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k ­njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu ­samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 66, 1-3a.4-7a.16.20

Pripjev:   Kliči Bogu, sva zemljo.
 
Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«
 
»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!«
Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.
 
On pretvori more u zemlju suhu
te rijeku pregaziše.
Stoga se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom.
 
Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
naklonosti ne odvrati od mene!
 
 
Drugo čitanje    1Pt 3, 15-18
Ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
 
Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas ­zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali ­blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni ­koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, ­upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 14, 23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ, govori Gospodin,
i Otac će moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.
 
 
Evanđelje   Iv 14, 15-21
Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje ­čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati ­drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga ­poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Ne ću vas ostaviti kao siročad