Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Spomen svih vjernika pokojnika

2. studenoga 2019.
 
 
Ulazna pjesma   
Bog koji uskrisi Krista od mrtvih
oživjet će i smrtna tijela naša 
po Duhu svome koji prebiva u nama.
(Usp. Rim 8, 11)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, tvoj je Sin pobijedio smrt i prešao u nebo.
Udijeli svojim vjernim mrtvima, koji su nadvladali
ovaj smrtni život, da navijeke gledaju tebe, 
svoga Stvoritelja i Otkupitelja. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, primi ovaj prinos što ti ga prikazujemo
za svu braću i sestre koji su usnuli u Kristu:
ova jedinstvena žrtva nek im raskine lance smrti 
te uđu u vječni život. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma  
Iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:
on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo 
i suobličiti ga tijelu svome slavnome. 
(Fil 3, 20-21)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, prinijeli smo žrtvu za tvoje pokojne sluge.
Dao si im milost krštenja, po velikom milosrđu uvedi 
ih u puninu vječne radosti. Po Kristu.
 
 
 
Prvo  čitanje   Job 19, 1.23-27a
Ja znadem: moj Izbavitelj živi.
 
Čitanje Knjige o Jobu

Job progovori i reče: 
O kad bi se riječi moje zapisale 
i kad bi se u mjed tvrdu urezale; 
kad bi se željeznim dlijetom i olovom 
u spomen vječan u stijenu uklesale! 
Ja znadem dobro: moj Izbavitelj živi 
i posljednji će on nad zemljom ustati. 
A kad se probudim, k sebi će me dići: 
iz svoje ću puti tad vidjeti Boga. 
Njega ja ću kao svojega gledati.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 27, 1.4-5.7.8b-9a.13-14

Pripjev:  Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.
 
Gospodin mi je svjetlost i spasenje: 
koga da se bojim? 
Gospodin je štit života moga: 
pred kime da strepim?
 
     Za jedno molim Gospodina, 
     samo to ja tražim: 
     da živim u Domu Gospodnjem
     sve dane života svoga, 
     da uživam milinu Gospodnju 
     i Dom njegov gledam.
 
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, 
milostiv mi budi, usliši me! 
Lice tvoje, Gospodine, ja tražim. 
Ne skrivaj lica svoga od mene!
 
     Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja 
     u zemlji živih. 
     U Gospodina se uzdaj, ojunači se, 
     čvrsto nek bude srce tvoje: 
     u Gospodina se uzdaj!
 
 
 
Drugo čitanje   Rim 5, 5-11
Opravdani krvlju njegovom, spasit ćemo se po njem od srdžbe.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: Nada ne postiđuje. Ta ljubav je ­Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grješnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njem od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našem Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Iv 6, 37-40
Blagoslovljen si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.
 
 
 
Evanđelje   Iv 6, 37-40
Tko vjeruje u Sina ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Umireno i živimo zajedno