Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Sveti Petar i Pavao, apostoli

29. lipnja 2018.

 
Ulazna pjesma
Ova su dvojica krvlju svojom zasadila Crkvu:
ispili su čašu Gospodnju i postadoše prijatelji Božji.
 
 
Zborna molitva
Bože, ti si nas danas obradovao časnom svetkovinom
svetih apostola Petra i Pavla. Od njih je Crkva primila
početke vjere i bogoslužja. Daj da u svemu slijedi i njihov nauk.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti ove darove da ih posvetiš. 
Daj da ih prati molitva svetih apostola da ti u ovoj žrtvi odano služimo. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Reče Petar Isusu:
Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga!
Odgovori mu Isus: Ti si Petar, Stijena,
i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju.
(Mt 16, 16.18)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, okrijepio si nas svetim otajstvom.
Daj svojoj Crkvi da bude postojana 
u lomljenju kruha i nauci apostola
te tvojom ljubavlju postanemo
jedno srce i jedna duša. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Dj 12, 1-11
Sad uistinu znam da me Gospodin izbavio iz Herodove ruke. 
 
Čitanje Djela apostolskih

U one dane:
Uze Herod zlostavljati neke od Crkve. Mačem pogubi Jakova, brata Ivanova. Kad vidje da je to drago Židovima, uhvati i Petra (bijahu upravo Dani beskvasnih kruhova). Uhiti ga, baci u tamnicu i dade da ga čuvaju četiri četverostraže vojničke, nakan izvesti ga nakon Pashe pred narod. Petra su dakle čuvali u tamnici, a Crkva se svesrdno moljaše Bogu za njega. One noći kad ga je Herod kanio privesti, spavao je Petar između dva vojnika, okovan dvojim verigama, a stražari pred vratima čuvahu stražu. Kad eto: pojavi se anđeo Gospodnji te svjetlost obasja ćeliju. Anđeo udari Petra u rebra, probudi ga i reče: »Ustaj brzo!« I spadoše mu verige s ruku. Anđeo mu reče: »Opaši se i priveži obuću!« On učini tako. Onda će mu anđeo: »Zaogrni se i hajde za mnom!«
Petar izađe, pođe za njim, a nije znao da je zbilja što se događa po anđelu: činilo mu se da gleda viđenje. Prošavši prvu stražu, i drugu, dođoše do željeznih vrata koja vode u grad. Ona im se sama otvore te oni izađu, prođu jednu ulicu, a onda anđeo odjednom odstupi od njega.
Petar pak, došavši k sebi, reče: »Sad uistinu znam da je Gospodin poslao anđela svoga i izbavio me iz Herodove ruke i od svega što je očekivao židovski narod.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 34, 2-9
Pripjev: Anđeo Gospodnji izbavlja štovatelje Božje.
 
Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!
 
     Veličajte sa mnom Gospodina,
     uzvisujmo ime njegovo zajedno!
     Tražio sam Gospodina i on me usliša,
     izbavi me od straha svakoga.
 
U njega gledajte i razveselite se
da se ne postide lica vaša.
Eto, jadnik vapi, i Gospodin ga čuje,
izbavlja ga iz svih tjeskoba.
 
 
Drugo čitanje   2Tim 4, 6-8.17-18 
Čeka me vijenac pravednosti. 
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
 
Predragi! Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedni sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak. Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Mt 16, 18
Ti si Petar-Stijena, i na toj Stijeni sagradit ću Crkvu svoju,
i vrata paklena neće je nadvladati.
 
 
Evanđelje   Mt 16, 13-19
Ti si Petar-Stijena! Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-‑Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« 
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivan šaško: Od početne iznenađenosti do završnoga pouzdanja