Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina Presvetoga Srca Isusova

28. lipnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Misli su srca njegova od koljena do koljena
da im od smrti život spasi, da ih nahrani u danima gladi.
Ps 33, 11.19
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući Bože, štujemo Srce tvoga ljubljenog Sina
i slavimo spomen njegove ljubavi prema nama.
Daj da iz tog nebeskog vrela crpemo obilne darove milosti.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, pogledaj neizrecivu ljubav u srcu svoga Sina,
da ti naš dar bude prijatan te nam izmoli pomirenje. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Jedan od vojnika kopljem mu probode rebra,
i odmah poteče krv i voda.
Iv 19, 34
 
 
 
Popričesna molitva
Nek nas otajstvo tvoje ljubavi, Gospodine, zauvijek privuče
k tvome Sinu, nek u nama zapali svetu ljubav, da mognemo
Krista u braći prepoznati i služiti. Koji živi.
 
 
 
Prvo čitanje   Ez 34, 11-16
Sam ću pasti svoje ovce i dati im počinka.
 
Čitanje Knjige proroka Ezekiela
 
Ovo govori Gospodin Bog:
»Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Izvest ću ih iz narodâ, skupit ću ih iz zemalja i dovesti ih u zemlju njihovu da ih pasem na gorama izraelskim, po svim dolinama i travnjacima. Pâst ću ih na izvrsnim pašama, ovčinjaci će im biti na visokim gorama izraelskim; ondje će počivati u dobrim ovčinjacima i pâst će na sočnim pašama, po gorama izraelskim. Sam ću pâsti ovce svoje i sam ću im dati počinka – govori Gospodin Bog. Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – pâst ću ih pravedno.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 23,1-6
 
Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.
 
Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.
 
     Stazama pravim on me upravlja
     radi imena svojega.
     Pa da mi je i dolinom smrti proći,
     zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
     Tvoj štap i palica tvoja
     utjeha su meni.
 
Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.
 
     Dobrota i milost pratit će mene
     sve dane života moga.
     U Gospodnjem ću domu prebivati
     kroz dane mnoge.
 
 
 
Drugo čitanje   Rim 5, 5-11
Bog pokaza ljubav svoju prema nama.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nada ne postiđuje. Ta``  ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospo­dinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 10, 14
Ja sam pastir dobri, govori Gospodin,
i poznajem svoje ovce i mene poznaju moje.
 
 
 
Evanđelje   Lk 15, 3-7
Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 
U ono vrijeme: Reče Isus farizejima i pismoznancima ovu prispodobu: 
»Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu
biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: O Isusovu srcu