Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina presvetoga Tijela i Krvi Kristove

31. svibnja

 
Ulazna pjesma
Narod svoj hrani pšenicom najboljom,
siti ga medom iz pećine.
(Ps 81, 17)
 
 
Zborna molitva
Gospodine Isuse Kriste,
u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke.
Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi
da vazda uživamo plod tvog otkupljenja.
Koji živiš.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja i vino iz mnogo grozdova.
Molimo te, obdari svoju Crkvu jedinstvom i mirom što ih ovi darovi tajanstveno označuju. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, 
u meni ostaje, i ja u njemu, 
govori Gospodin.
(Iv 6, 57)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pričest tvoga dragocjenog tijela i krvi predokus je buduće slave.
Molimo te, privedi nas uživanju tvoga božanstva u vječnosti.
Koji živiš i kra­ljuješ u vijeke vjekova.
 
 
Prvo čitanje   Izl 24, 3-8
Ovo je krv Saveza koji Gospodin s vama sklapa.
 
Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: »Sve riječi što ih Go­spodin reče vršit ćemo.« Tada ­Mojsije popi­-še sve riječi Gospodnje. A ujutro pod­rani te podigne žrtvenik na podnožju ­brda i dvanaest stećaka za dvanaest plemena Izraelo­vih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pomirnice. Mojsije ­uhvati krv; polovicu krvi ulije u posude, a ­polovicu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim ­Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: »Sve što je Gospodin rekao izvršit ćemo i poslušat ćemo.« ­Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod ­govoreći: 
»Ovo je krv Saveza koji Gospodin sada s vama sklapa na temelju svih ovih riječi.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 116, 12-13.15.16b-18
Pripjev: Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
 
Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.
 
    Dragocjena je u očima Gospodnjim
    smrt pobožnika njegovih.
    Tvoj sam sluga, sin službenice tvoje:
    ti si razriješio okove moje.
 
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.
 
 
Drugo čitanje   Heb 9,11-15
Krv Kristova očistit će savjest našu.
 
Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo: Krist se pojavi kao veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem šatoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja – i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje. 
Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, ­daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu! A radi ovoga je posrednik novoga saveza: da po smrti za otkupljenje prekršajâ iz starog saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 6, 51
Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin;
tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. 
 
 
Evanđelje   Mk 14,12-16.22-26
Ovo je tijelo moje. Ovo je krv moja.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici ­Isusa: »Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?« On pošalje dvojicu učenika i rekne im: »Idite u grad i namjerit ­ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.« Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu.
I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je tijelo moje.« I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: »Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem.« Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: »Čvrsto sam držao božanski sakrament na svojim prsima…«