Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina presvetoga Tijela i Krvi Kristove

11. lipnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma
Narod svoj hrani pšenicom najboljom, 
siti ga medom iz pećine.   (Ps 81, 17)
 
 
 
Zborna molitva
Gospodine Isuse Kriste,
u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke.
Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi 
da vazda uživamo plod tvog otkupljenja. Koji živiš.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja 
i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju Crkvu
jedinstvom i mirom što ih ovi darovi tajanstveno označuju.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, 
u meni ostaje, i ja u njemu, govori Gospodin.
(Iv 6, 57)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pričest tvoga dragocjenog
tijela i krvi predokus je buduće slave.
Molimo te, privedi nas uživanju tvoga
božanstva u vječnosti. Koji živiš.
 
 
 
Prvo čitanje   Pnz 8, 2-3.14b-16a
Hranio te manom za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci.
 
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
 
Mojsije reče narodu: »Sjećaj se svega ­puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina da te ponizi i iskuša i dozna što ti je u srcu: hoćeš li držati zapovijedi njegove ili nećeš. Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci, da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu ­nego da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih. Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga ­svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz ­kuće ropstva; koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipa­vaca, suhim i bezvodnim krajem; koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen; ­koji te u pustinji hranio manom, nepoznatom tvojim ocima.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam    Ps 147, 12-15.19-20

Pripjev:  Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.
 
Slavi Gospodina, Jeruzaleme,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
 
On dade mir granicama tvojim,
pšenicom te hrani najboljom.
Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!
 
 
 
Drugo čitanje   1Kor 10, 16-17
Jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo! Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? 
Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Posljednica (po volji)
Hvali, Sion, Spasitelja…
 
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Iv 6, 51
Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao,
govori Gospodin; tko bude jeo od ovoga kruha,
živjet će uvijeke.
 
 
 
Evanđelje    Iv 6, 51-58
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: 
»Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.« Židovi se nato među sobom prepirahu: Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. 
Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: Mlijeko, kruh, vino, ubojstvo