Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina Presvetoga Tijela i Krvi Kristove. Tijelovo

20. lipnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma  
Narod svoj hrani pšenicom najboljom, 
siti ga medom iz pećine.
Ps 81, 17
 
 
 
Zborna molitva
Gospodine Isuse Kriste,
u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke.
Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi da vazda
uživamo plod tvog otkupljenja. Koji živiš.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja
i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju Crkvu
jedinstvom i mirom što ih ovi darovi tajanstveno označuju. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, 
u meni ostaje, i ja u njemu, govori Gospodin.
Iv 6, 57
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, pričest tvoga dragocjenog tijela i krvi
predokus je buduće slave. Molimo te, privedi nas
uživanju tvoga božanstva u vječnosti. Koji živiš.
 
 
 
Prvo čitanje   Post 14, 18-20
Iznese kruh i vino.
 
Čitanje Knjige Postanka
 
U ono vrijeme:
Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 110, 1-4
 
Pripjev: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!
 
Reče Gospodin Gospodinu mojemu: 
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje 
za podnožje tvojim nogama!
 
     Žezlo tvoje moći protegnut će 
     Gospodin sa Siona:
     vladaj posred svojih neprijatelja!
 
Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.«
 
     Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
     »Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!«
 
 
 
Drugo čitanje   1Kor 11, 23-26
Kad god jedete i pijete, smrt Gospodnju navješćujete.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo: 
Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 6, 51
Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao, govori Gospodin;
tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke.
 
 
 
Evanđelje   Lk 9, 11b-17
Svi su jeli i nasitili se.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
 
U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca. Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Podajte im vi jesti