Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina Presvetoga Trojstva

16. lipnja 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Blagoslovljen budi Bog Otac,
i jedinorođeni Božji Sin, i Sveti Duh 
za milosrđe koje nam je iskazano. 
 
 
 
Zborna molitva
Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine,
i Duha posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života.
Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru, priznajemo slavno
i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine Bože naš, zazivamo tvoje sveto ime da posvetiš ove darove. 
Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi. 
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Budući da ste sinovi, odasla Bog u srca 
vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče!
Gal 4, 6
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine Bože naš, daj 
da nam bude na spasenje tijelu i duši ova pričest i vjera
u tvoje vječno Trojstvo i jedinstvo koju smo ispovjedili.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Izr 8, 22-31
Prije nastanka zemlje Mudrost već bijaše rođena.

Čitanje Knjige mudrih izrekâ
 
Ovo govori Mudrost Božja: »Gospodin me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje. Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda. Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka. Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu; kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana. Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubinâ; kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji: bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme; igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 8, 4-9
 
Pripjev: Gospodine, Bože naš, divno li je ime tvoje po svoj zemlji!
 
Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –
pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš? 
 
     Ti ga učini malo manjim od anđelâ,
     slavom i čašću njega ovjenča.
     Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
     njemu pod noge sve podloži. 
 
Ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske
i što god prolazi stazama morskim. 
 
 
 
Drugo čitanje Rim 5, 1-5
K Bogu po Kristu, u ljubavi izlivenoj po Duhu Svetomu.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo: Opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Otk 1, 8
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, 
Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi!
 
 
 
Evanđelje   Iv 16, 12-15
Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti 
od mojega će uzimati i navješćivati vama.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.« 
Riječ Gospodnja.
 
 
 
BIBLIJSKO TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Radosno samodarivanje