Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina Presvetoga Trojstva

7. lipnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma
Blagoslovljen budi Bog Otac, i jedino­rođeni Božji Sin,
i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano. 
 
 
Zborna molitva
Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, Riječ istine, i Duha posvetitelja, 
da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru,
priznajemo slavno i vječno Trojstvo te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine Bože naš,
zazivamo tvoje sveto ime
da posvetiš ove darove.
Učini da i mi postanemo 
vječni prinos tebi. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Budući da ste sinovi,
odasla Bog u srca vaša
Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče!
(Gal 4, 6)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine Bože naš, daj da nam bude na spasenje tijelu i duši 
ova pričest i vjera u tvoje vječno Trojstvo 
i jedinstvo koju smo ispovjedili. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje    Izl 34, 4b-6.8-9
Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv!
 
Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on ­stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.« 
Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Dn 3, 52-56

Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!
 
Blagoslovljen budi, Gospodine, 
Bože otaca naših!
 
Blagoslovljen budi 
u domu svete slave svoje!

Blagoslovljen budi 
na prijestolju kraljevstva svoga!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane 
i sjediš nad kerubima!

Blagoslovljen budi 
na svodu nebeskom!
 
 
Drugo čitanje   2Kor 13, 11-13
Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   usp. Otk 1, 8
Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, 
Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!
 
 
Evanđelje    Iv 3,  16-18
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: 
»Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Zajedništvo s Bogom