Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svetkovina Presvetoga Trojstva

11. lipnja 2017.

 

Ulazna pjesma
Blagoslovljen budi Bog Otac,
i jedino­rođeni Božji Sin, i Sveti Duh
za milosrđe koje nam je iskazano.


Zborna molitva
Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina,
Riječ istine, i Duha posvetitelja,
da ljudima objaviš tajnu svoga života.
Udijeli nam da ispovijedamo pravu vjeru,
priznajemo slavno i vječno Trojstvo
te se klanjamo tebi, svemogućem i jedinom Bogu.
Po Gospodinu.

 

Darovna molitva
Gospodine Bože naš, zazivamo tvoje sveto ime da posvetiš ove darove.
Učini da i mi postanemo vječni prinos tebi. Po Kristu.

 

Pričesna pjesma
Budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša
Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče!   (Gal 4, 6)

 


Popričesna molitva
Gospodine Bože naš,
daj da nam bude na spasenje tijelu i duši
ova pričest i vjera u tvoje vječno Trojstvo
i jedinstvo koju smo ispovjedili. Po Kristu.

 


Prvo čitanje    Izl 34, 4b-6.8-9
Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv!


Čitanje knjige Izlaska

U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio.
Gospodin se spusti u liku oblaka, a on ­stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«
Mojsije smjesta pade na zemlju i ­pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam ­stekao blagonaklonost u tvojim očima, ­onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše ­opačine i primi nas za svoju baštinu!«
Riječ Gospodnja.

 


Otpjevni psalam   Dn 3, 52-56

Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših!

     Blagoslovljen budi
     u domu svete slave svoje!

Blagoslovljen budi
na prijestolju kraljevstva svoga!

     Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
     i sjediš nad kerubima!

Blagoslovljen budi
na svodu nebeskom!

 


Drugo čitanje   2Kor 13, 11-13
Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga!


Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!
Riječ Gospodnja.

 


Pjesma prije evanđelja   usp. Otk 1, 8

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu, 
Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!

 


Evanđelje    Iv 3, 16-18
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
»Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«
Riječ Gospodnja.

 

 

HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE

A. Vučković: Bog ljubi svijet

Homiletsko razmišljanje pročitajte u tiskanom izdanju.