Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Svi sveti, svetkovina

1. studenoga 2019.
 
Ulazna pjesma
Radujmo se svi u Gospodinu!
Svetkujmo blagdan u čast svih svetih: 
njihovu se blagdanu raduju anđeli i zajedno 
s njima slave Sina Božjega.
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
danas zajedno slavimo zasluge svih svetih. 
Molimo te: što je više zagovornika,
udijeli nam i veće obilje svoga milosrđa. 
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, neka ti budu mili ovi prinosi na čast svih svetih:
oni su već postigli besmrtnost, daj da se zauzmu za naše spasenje. 
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Blago čistima u srcu:
oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: 
oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti:
Njihovo je kraljevstvo nebesko!
(Mt 5, 8-10)
 
 
 
Popričesna molitva
Bože, ti si jedini svet i u svim svecima častimo tvoja čudesna djela. 
Molimo te: posveti nas da te ljubimo iznad sve­ga te nas,
zemaljske putnike, od ovog stola privedi na gozbu 
u nebeskoj do­movini. Po Gospodinu.
 
 
 
Prvo čitanje   Otk 7, 2-4.9-14
Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga plemena i jezika.
 
Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
 
Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa: »Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!«
I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, 
i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.«
I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 24, 1-4b.5-6

Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine!
 
Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.
 
     Tko će uzići na Goru Gospodnju,
     tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
     Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
     duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.
 
 
 
Drugo čitanje   1Iv 3, 1-3
Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola 
 
Predragi! 
Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Mt 11, 28
Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni,
i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.
 
 
 
Evanđelje   Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

 
Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, ­uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu ­učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo ­nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! ­Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovi­ma Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: 
velika je plaća ­vaša na nebesima! 
Ta progonili su tako proroke prije vas!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Darko Tepert: Kristov mentalitet