Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Treća nedjelja došašća

15. prosinca 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Radujte se u Gospodinu uvijek!
Ponavljam: radujte se! Gospodin je blizu!
(Fil 4, 4-5)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, ti vidiš: mi s vjerom očekujemo blagdan rođenja Gospodnjega.
Molimo te da nam bude događaj spasenja te ga radosno proslavimo
svečanom službom hvale. Po Gospodinu.


 
Darovna molitva
Gospodine, daj da ti neprestano prikazujemo žrtvu svoga predanja:
mi obnavljamo Kristovo otajstvo da tvoje spasenje u nama snažno djeluje.
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! 
Evo Boga našega, dolazi da nas spasi!« (Usp. Iz 35, 4)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, utječemo se tvojoj dobroti:
po ovoj svetoj gozbi očisti nas od grijeha
i pripravi nam duh za buduće blagdane. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Iz 35, 1-6a.10
Bog sam hita da nas spasi.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i kao ljiljan procvjeta! Nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sâm hita da vas spasi!« Sljepačke će oči tad progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemákov će jezik klicati, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 146, 6c-10

Pripjev:  Dođi, Gospodine, da nas spasiš!

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.
 
     Gospodin slijepcima oči otvara. 
     Gospodin uspravlja prignute, 
     Gospodin ljubi pravedne.
     Gospodin štiti pridošlice.
 
Sirote i udovice podupire, 
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka, 
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.
 
 
 
Drugo čitanje   Jak 5, 7-10
Očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio!
 
Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Strpite se, braćo, do dolaska Gospodnjega! Evo: ratar iščekuje dragocjeni urod zemlje, strpljiv je s njime dok ne dobije kišu ranu i kasnu. Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se dolazak Gospodnji približio! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iz 61, 1
Duh Gospodnji na meni je,
blagovjesnikom biti ubogima posla me.
 
 
 
Evanđelje   Mt 11, 2-11
Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.« 
Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano: ‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’ Zaista, kažem vam, između rođenih od ­žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Najmanji veći od najvećega