Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Treća nedjelja kroz godinu

22. siječnja 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Slava je i veličanstvo pred njim, sila i sjaj u svetištu njegovu.
Ps 96, 1.6
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, ravnaj našim životom da vršimo tvoju volju: 
da u ime tvoga ljubljenoga Sina obilujemo dobrim djelima. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, pomiri nas sa sobom i primi ove darove:
posveti ih snagom svoga Duha, da nam budu na spasenje.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Pristupite ka Gospodinu i razveselite se, 
da se ne postide lica vaša.  
Ps 34, 6
 
 
Popričesna molitva 
Svemogući Bože, ovom svetom gozbom
dao si nam udio u svom božanskom životu:
daj da u tom daru uživamo svu vječnost. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Iz 8, 23b – 9, 3
U Galileji poganskoj narod vidje svjetlost veliku!
 
Čitanje Knjige proroka Izaije
 
U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebuluno­vu i zemlju Naftalijevu, 
al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more,
s one strane Jordana – Galileju pogansku. 
Narod koji je u tmini hodio 
svjetlost vidje veliku; 
onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. 
Ti si radost umnožio, uvećao veselje, 
i oni se pred tobom raduju 
kao što se žetvi raduju žeteoci, 
kao što kliču koji dijele plijen. 
Jer teški jaram njegov, 
batinu plećâ njegovih, 
šibu njegova goniča 
slomio si ko u dan midjanski.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 27, 1.4.13-14
 
Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.
 
Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?
 
    Za jedno molim Gospodina,
     samo to ja tražim:
     da živim u domu Gospodnjem
     sve dane života svoga,
     da uživam milinu Gospodnju
     i dom njegov gledam.
 
Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj! 
 
 
Drugo čitanje    1Kor 1, 10-13.17
Svi budite iste misli!
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. 
Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdije­ljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   Mt 4, 23
Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu, 
i liječio svaku bolest u narodu.
 
 
Evanđelje   Mt 4, 12-23
Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulu­novu i Naftalijevu da se ispuni što je ­rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one ­strane Jordana, Galileja poganska – narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost ­jarka osvanu.« Otada je Isus počeo ­propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebe­sko!« 
Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najraz­ličiti­jih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: O ribarskome duhu kršćanstva