Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Treća vazmena nedjelja

15. travnja 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Kliči Bogu sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu, aleluja.
(Ps 66, 1-2)
 
 
Zborna molitva
Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu 
obnovio mladost duha. 
Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri:
utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Primi, Gospodine, 
darove svoje raspjevane Crkve.
Ti si uzrok tolikom veselju:
daj da nam prijeđe u vječnu radost. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Trebalo je da Krist trpi i treći dan ustane od mrtvih,
i da se u njego­vo ime propovi­jeda obraćenje
i otpu­štenje grijeha svim narodima, aleluja.
(Lk 24, 46-47)
 
 
Popričesna molitva
Pogledaj, Gospodine, svoj narod.
Ti si ga obnovio otajstvima vječnoga života: 
daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti 
u uskrsnuću tijela.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Dj 3, 13-15.17-19
Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.
 
Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Reče Petar narodu: 
»Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred ­Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed ­navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 4, 2.4.7.9
Pripjev: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!
 
Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,
ti što me u tjeskobi izbavi:
smiluj mi se, usliši moju molitvu!
 
    Znajte: Gospodin čudesno 
    uzvisuje prijatelja svoga;
    Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.
 
Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?«
Obasjaj nas, Gospodine, 
svjetlom svoga lica!
 
    Čim legnem, odmah u miru i usnem,
    jer mi samo ti, Gospodine,
    daješ miran počinak.
 
 
Drugo čitanje   1Iv 2, 1-5a
On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomir­nica za grijeha naše, i ne samo naše nego i svega svijeta. I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapo­vijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   usp. Lk 24, 32
Gospodine Isuse, otkrij nam Pisma; 
ražari nam srce dok nam govoriš!
 
 
Evanđelje   Lk 24, 35-48
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepo­znaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje ­obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i oge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni ­kostiju nema kao što vidite da ja imam.« ­
Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede. Nato im reče: »To je ono što sam vam ­govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima 
i Psalmima o meni napisano.« Tada im ­otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: ­»Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ­ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovije­dati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ 
Vi ste tomu svjedoci.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: 'Otvaranje pameti' radošću vjere