Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i druga nedjelja kroz godinu

11. studenoga 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Nek dopre do tebe molitva moja,
prigni uho k vapaju mome, Gospodine.
(Ps 88, 3)
 
 
Zborna molitva
Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine 
duha i tijela, da ti služimo slobodna i radosna srca. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu. 
Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo 
što slavimo u otajstvu muke tvoga sina, Isusa Krista. 
Koji živi.
 
 
Pričesna pjesma
Gospodin je pastir moj: ni u čemu ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim on mi daje odmora; 
na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju.
(Ps 23, 1-2)
 
 
Popričesna molitva
Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove,
po kojima smo primili nebesku snagu.
Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, da budemo 
iskreni i postojani. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   1Kr 17, 10-16
Umijesi udovica od šačice brašna kolačić i donije Iliji.
 
Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane:
Ustade Ilija prorok i krenu u Sarfatu.
Kad je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on je zazove i reče: »Donesi mi malo vode u vrču da pijem!« Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče joj: »Donesi mi i malo kruha u ruci!« Ona odgovori: »Živoga mi Gospodina, Boga tvoga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču. I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i umremo.« Ali joj Ilija reče: »Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: ’U ćupu neće brašna nestati ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Gospodin ne pusti da kiša padne na zemlju.’«
Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin. Brašno se iz ćupa nije potrošilo i u vrču ­nije nestalo ulja, po riječi koju je Gospodin rekao preko svoga sluge Ilije.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 146, 6c-10

Pripjev:  Hvali dušo moja, Gospodina!

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
 
     Gospodin oslobađa sužnje,
     Gospodin slijepcima oči otvara.
     Gospodin uspravlja prignute,
     Gospodin ljubi pravedne.
 
Gospodin štiti pridošlice,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvog Bog, Sione, od koljena do koljena.
 
 
Drugo čitanje   Heb 9, 24-28
Krist se jednom prinese da grijehe mnogih ponese.
 
Čitanje Poslanice Hebrejima

Krist doista ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe 
kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka ­svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se ­prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Mt 5, 3
Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
 
 
Evanđelje   Mk 12, 38-44
Ova je sirota udovica ubacila više od svih.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj:
»Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama;  proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!« 
Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: »Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.«
Riječ Gospodnja.
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Riznica ispunjena ljubavlju