Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i druga nedjelja kroz godinu

10. studenoga 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Neka dopre do tebe molitva moja,
prigni uho k vapaju mome, Gospodine.
(Ps 88, 3)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući milosrdni Bože, ukloni sve protivštine duha i tijela
da ti služimo slobodna i radosna srca. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu. 
Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo što slavimo 
u otajstvu muke tvoga Sina, Isusa Krista. Koji živi.
 
 
 
Pričesna pjesma
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim on mi daje odmora;
na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.
(Ps 23, 1-2)
 
 
 
Popričesna molitva 
Zahvaljujemo ti, Gospodine, za svete darove
po kojima smo primili nebesku snagu. 
Molimo te, prožmi nas svojim Duhom, 
da budemo iskreni i postojani. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje     2Mak 7, 1-2.9-14
Kralj svijeta uskrisit će nas na život vječni
 
Čitanje Druge knjige o Makabejcima

U one dane: uhvatiše sedmoricu braće zaje­dno s njihovom majkom. Kralj naredi da ih biju bičevima i volovskim žilama: htio ih je prisiliti da jedu zabranjeno svinjsko meso. Jedan od njih progovori u njihovo ime: »Što nas želiš pitati i od nas saznati? ­Radije ćemo umrijeti nego da prestupimo zakone svojih otaca!« 
Drugi izdišući reče: »Ti nam, zlikovče, oduzimaš sadašnji život, ali će nas Kralj svijeta, zato što umiremo za njegove zakone, uskrisiti na život vječni.« Poslije njega mučili su trećega. On spremno isplazi jezik kad su zatražili i hrabro pruži ruke. Junački reče: »Od neba sam primio ove udove, ali ih zbog njegovih zakona prezirem i nadam se da ću ih od njega natrag dobiti.« I sam kralj i njegova pratnja zadiviše se hrabrosti mladića koji je prezirao muke. 
Kad je taj preminuo, podvrgli su ­četvrtoga istim mukama. Prije nego što je izdahnuo, reče ovo: »Blago onom koji umre od ruke ljudi, u čvrstoj nadi koju ima od Boga: da će ga Bog uskrisiti! A ti – za tebe nema uskrs­nuća na život!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam     Ps 17, 1.5-6.8b.15

Pripjev:   Kad se probudim, Gospodine, naužit ću se pojave tvoje.
 
Počuj, Gospodine pravedni,
i vapaj mi poslušaj,
usliši molitvu iz usta iskrenih!
 
     Korak mi čvrsto prionu za tvoje staze,
     ne zasta mi noga na putima tvojim.
     Zazivam te, Bože, ti ćeš me uslišiti:
     prikloni mi uho i čuj riječi moje.
 
Sakrij me u sjenu krila svojih
a ja ću u pravdi gledati lice tvoje
i kad se probudim,
naužiti se pojave tvoje.  
 
 
 
Drugo čitanje     2Sol 2, 16 – 3,5
Utvrdio vas Gospodin u svakom dobrom djelu i riječi.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima 
 
Sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ­ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi! Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere! Ali, vjeran je Go­spodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga. A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapo­vijedamo. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja     Otk 1, 5a.6b
Isus Krist je Prvorođenac od mrtvih: 
njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!
 
 
 
Evanđelje     Lk 20, 27-38
Bog nije Bog mrtvih, nego živih.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: 
Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat ­koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ­ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmo­rica su je imala za ženu.« 
Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi ­uskrsnuća.« 
»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego 
živih. Ta svi njemu žive!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: U čvrstoj nadi