Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i druga nedjelja kroz godinu

12. studenoga 2017.
 
 
Ulazna pjesma
Nek dopre do tebe molitva moja, prigni
uho k vapaju mome, Gospodine.   (Ps 88, 3)
 
 
Zborna molitva
Svemogući milosrdni Bože, 
ukloni sve protivštine duha i tijela
da ti služimo slobodna i radosna srca.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, obazri se na ovu pomirnu žrtvu.
Daj da pobožnošću i ljubavlju postignemo
što slavimo u otajstvu muke tvoga Sina, Isusa Krista.
Koji živi.
 
 
Pričesna pjesma   
Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim on mi daje odmora;
na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.    (Ps 23,1-2)
 
 
Popričesna molitva 
Zahvaljujemo ti, Gospodine,
za svete darove po kojima smo primili nebesku snagu.
Molimo te, prožmi nas svojim Duhom,
da budemo iskreni i postojani. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Mudr 6, 12-16
Mudrost nalaze oni koji je traže.
 
Čitanje Knjige Mudrosti

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 63, 2-8

Pripjev:   Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
 
O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.
 
     U svetištu sam tebe motrio
     gledajuć ti moć i slavu.
     Ljubav je tvoja bolja od života,
     moje će te usne slaviti.
 
Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.
 
     Na postelji se tebe spominjem,
     u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
     Ti postade meni pomoć,
     kličem u sjeni krila tvojih.
 
 
Drugo čitanje   1Sol 4, 13-18
Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
 
Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Mt 24, 42a.44
Bdijte i budite pripravni jer ne znate čas
kad će Sin Čovječji doći.
 
 
Evanđelje    Mt 25, 1-13
Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: 
»Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Neobično ulje pripravljeno od: vremena, radosti, susreta i ljubavi