Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i prva nedjelja kroz godinu

4. studenoga 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Gospodine, ne ostavljaj me,
Bože moj, ne udaljuj se od mene!
Požuri se meni na pomoć,
Gospodine, spase moj.
(Ps 38, 22-23)
 
 
Zborna molitva
Svemogući, milosrdni Bože,
tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.
Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,
a nama plemenit dar tvoga milosrđa.
Po Gospodinu.
 
 
Pričesna pjesma
Pokazao si mi stazu života,
obradovat ćeš me licem svojim, Gospodine. 
(Ps 16, 11)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.
Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije 
i pripravi nas na dar što ga obećava. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Pnz 6, 2-6
Čuj, Izraele: Ljubi Gospodina svim srcem svojim!
 
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
 
U one dane: Mojsije reče narodu:
»Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga svoga – ti, i sin tvoj, i sin tvoga sina – vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se veoma razmnožiš jer ti je Gospodin, Bog otaca tvojih, obećao zemlju kojom teče med i mlijeko.
Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce.
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 18, 2-4.47.51ab

Pripjev:  Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
 
Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, 
spase moj!
 
     Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
     štite moj, snago spasenja moga, 
     tvrđavo moja!
     Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
     i od dušmana bit ću izbavljen.
 
Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.
 
 
Drugo čitanje:   Heb 7, 23-28
 
Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima. Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od gre­šnika i uzvišeniji od nebesa – koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije evanđelja   1Iv 14,23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ
pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.
 
 
Evanđelje   Mk 12, 28b-34
Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: 
Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.« 
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.
Riječ Gospodnja.

 

 

 

BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Najveća zapovijed