Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i prva nedjelja kroz godinu

3. studenoga 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Gospodine, ne ostavljaj me, Bože moj, ne udaljuj se od mene! 
Požuri se meni na pomoć, Gospodine, spase moj!
(Ps 38, 22-23)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući, milosrdni Bože, tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.
Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista, 
a nama plemenit dar tvoga milosrđa. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Pokazao si mi stazu života, obradovat 
ćeš me licem svojim, Gospodine. 
(Ps 16, 11)
 
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom. 
Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije
i pripravi nas na dar što ga obećava. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Mudr 11, 22-12,2
Ti si milostiv svima jer ljubiš sva bića.

Čitanje Knjige Mudrosti

Sav je svijet pred tobom, Gospodine, kao zrnce praha na tezulji i kao kaplja ­jutarnje rose što se spušta na zemlju. A ti si ­milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali. Jer ti ­ljubiš sva bića i ne mrziš ni jedno koje si ­stvorio. Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio. A kako bi išta moglo opstojati ako ti ne bi htio? Ili se održati ako ga ti nisi u ­život dozvao? Ali ti štediš, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života, i tvoj je besmrtni duh u ­svemu. Blago kažnjavaš prestupnike, koriš ih i opominješ za grijehe njihove da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 145, 1-2.8-11.13cd-14

Pripjev:  Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj!

Slavit ću te, Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
 
     Milostiv je i milosrdan Gospodin,
     spor na srdžbu, bogat dobrotom.
     Gospodin je dobar svima,
     milosrdan svim djelima svojim.
 
Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

     Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
     i svet u svim svojim djelima.
     Gospodin podupire sve koji posrću
     i pognute on uspravlja.
 
 
 
Drugo čitanjem   2Sol 1, 11-2.2
Proslavilo se ime Kristovo u vama, i vi u njemu!
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
 
Braćo: 
Uvijek molimo za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista. A što se tiče dolaska Gospodina našega ­Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad – na``  dan Gospodnji.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Iv 3, 16
Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca; 
tko god u njega vjeruje, ima život vječni.
 
 
 
Evanđelje   Lk 19, 1-10
Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom ­Zakej. Bijaše on nadca­rinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča ­naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je ­onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, ­pogleda ­gore i reče mu: »Zakeju, žurno ­siđi! ­Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi ­koji to vidješe stadoše mrmljati: ­»Čovjeku se ­grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Go­spodinu: »Evo, Go­spodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo ­spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta`` Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Vjera nadcarinika Zakeja