Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i prva nedjelja kroz godinu

5. studenoga 2017.
 
 
Ulazna pjesma 
Gospodine, ne ostavljaj me,
Bože moj, ne udaljuj se od mene.
Požuri se meni na pomoć,
Gospodine, spase moj.   (Ps 38, 22-23)
 
 
Zborna molitva
Svemogući, milosrdni Bože,
tvoja je milost da ti dostojno i uzorno služimo.
Daj da bez zapreke težimo za obećanim dobrima.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, nek ova žrtva u tvojim očima bude čista,
a nama plemenit dar tvoga milosrđa.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Kao što je mene poslao živi Otac, i ja živim po Ocu,
tako i onaj koji mene blaguje, živjet će po meni.   (Ps 16, 11)
 
 
Popričesna molitva 
Gospodine, nahranio si nas nebeskim otajstvom.
Molimo te, nek djeluje u nama sve snažnije
i pripravi nas na dar što ga obećava.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje    Mal 1, 14b–2,2b.8-10
Vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o Zakon spotiču.
 
Čitanje Knjige proroka Malahije
 
Ja sam velik kralj – govori Gospodin nad vojskama – i strašno je ime moje među narodima. A sad vas opominjem, svećenici! Ako ne budete poslušali, ako ne budete k srcu uzeli da proslavite ime moje – govori Gospodin nad vojskama – kletvu ću na vas svaliti. Vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o zakon spotiču, raskinuli ste savez Levijev – govori Gospodin nad vojskama. Zato učinih da vas preziru i ponizuju svi narodi jer se putova mojih vi držali niste, nego ste bili pristrani primjenjujući zakon. Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto smo onda jedan drugome nevjerni te skvrnimo savez svojih otaca?
Riječ  Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam    Ps 131,1-3

Pripjev:  Čuvaj dušu moju u miru kod sebe, Gospodine!

Gospodine, ne gordi se moje srce
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim
ni za čudima što su iznad mene.
 
     Ne, ja sam se smirio
     i upokojio dušu svoju;
     kao dojenče na grudima majke,
     kao dojenče duša je moja u meni.
 
U Gospodina se, Izraele, uzdaj
odsada dovijeka.
 
 
Drugo čitanje    1Sol 2, 7b-9.13
Htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
 
Braćo! 
Bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu. Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli. Sjećate se doista, braćo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanđelje Božje i radili noću i danju da ne bismo opteretili koga od vas. Zato, eto, i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Mt 23, 9b.10
Jedan je Otac vaš onaj na nebesima; 
i vođa je vaš jedan – Krist.
 
 
Evanđelje    Mt 23, 1-12
Govore, a ne čine.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: 
Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima: »Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismo­znanci i farizeji. Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine. Vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. Vole pročelja na gozbama, prva sje­dala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu ’Rabbi’. Vi pak ne dajte se zvati ’Rabbi’, jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš – onaj na nebesima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa – Krist. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.«
Riječ  Gospodnja.
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Ivica Raguž: »Ja sam ništica.«