Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i treća nedjelja kroz godinu

18. studenoga 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Gospodin govori:
Ja znam svoje naume koje s vama namjeravam –
– naume mira a ne nesreće: zazivat ćete me 
i ja ću vas uslišati i sabrat ću vas iz svih naroda.
(Jr 29, 11-12.14)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, Bože naš,
daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,
jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi,
Stvoritelju svega dobra. Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,
udijele vjernost u tvojoj službii vječno zajedništvo s tobom u slavi. 
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Milina mi je biti u Božjoj blizini,
imati sklonište svoje u Gospodinu
(Ps 73, 28)
 
 
Popričesna molitva
Častili smo se, Gospodine,
svetim otajstvom što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,
kako nam je on naredio. Daj da po njemu rastemo u ljubavi. 
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Dn 12, 1-3
U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti.

Čitanje Knjige proroka Daniela

U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 16, 5.8-11

Pripjev:  Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
 
Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Gospodin mi je svagda pred očima
jer mi je zdesna da ne posrnem.
 
     Stog mi se raduje srce i kliče duša,
     pa i tijelo mi spokojno počiva.
     Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju
     ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
 
Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.
 
 
Drugo čitanje   Heb 10, 11-14.18
Jednim prinosom zauvijek usavrši posvećene.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijehâ. A Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim. Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene. A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Lk 21, 36
Budni budite, u svako doba molite
da uzmognete stati pred Sina Čovječjega.
 
 
Evanđelje   Mk 13, 24-32
Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima s velikom moći i slavom. I razaslat će anđele i sabrati svoje izabranike s četiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba. A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: ljeto je blizu. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima! Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti. A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Jučer, danas i dovijeka