Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i treća nedjelja kroz godinu

17. studenoga 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Gospodin govori: Ja znam svoje naume
koje s vama namjeravam – naume mira 
a ne nesreće: zazivat ćete me, 
i ja ću vas uslišati i sabrat ću vas iz svih naroda.
(Jr 29, 11.12.14)
 
 
 
Zborna molitva
Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost,
jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, Stvoritelju svega dobra.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,
udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo
s tobom u slavi. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Milina mi je biti u Božjoj blizini,
imati sklonište svoje u Gospodinu.
(Ps 73, 28)
 
 
 
Popričesna molitva 
Častili smo se, Gospodine, svetim otajstvom
što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,
kako nam je on naredio. Daj da po njemu
rastemo u ljubavi. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje     Mal 3, 19-20a
Ogranut će vam sunce pravde.

Čitanje Knjige proroka Malahije

Evo dan dolazi poput peći užaren;
oholi i zlikovci bit će kao strnjika: 
dan koji se bliži spalit će ih 
– govori Gospodin nad vojskama – 
neće im ostati ni korijena ni grančice. 
A vama koji se imena moga bojite 
sunce će pravde ogranuti 
sa zdravljem u zrakama.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam     Ps 98, 5-9

Pripjev:  Gospodin dolazi suditi pucima po pravici.

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!
 
     Neka huči more i što je u njemu,
     krug zemaljski i stanovnici njegovi!
     Rijeke nek plješću rukama,
     zajedno s njima neka se brda raduju!
 
Jer Gospodin dolazi,
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi
i pucima po pravici.
 
 
 
Drugo čitanje 2Sol 3, 7-12
Tko neće da radi, neka i ne jede!
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima 
 
Braćo: Sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo ži­vjeli neuredno: ničiji kruh nismo badava ­jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju 
radili da ne bismo opteretili koga od vas. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete ­nasljedovati. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovije­dasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede! A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   Lk 21, 28
Uspravite se i podignite glave
jer se približuje vaše otkupljenje.
 
 
 
Evanđelje     Lk 21, 5-19
Svojom ćete se postojanošću spasiti.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok su neki ­razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.« Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne ­dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima. A kad čujete za ­ratove i po­bune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.« 
Tada im kaza: »Narod će ustati protiv naro­da i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će veli­kih potresa i po raznim ­mjestima ­gladi i po­šasti; bit će strahota i velikih znakova s ­neba. No prije svega toga podi­gnut će na vas ­ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to ­radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu: ­nemojte unaprijed smi­šljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći ­suprot­sta­viti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A ­predavat će vas čak i vaši ­roditelji i ­braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ante Vučković: Mržnja zbog Isusova imena