Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideset i treća nedjelja kroz godinu

19. studenoga 2017.
 
 
Ulazna pjesma   
Gospodin govori:
Ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – naume mira
a ne nesreće: za­zi­vat ćete me i ja ću vas usli­šati i sabrat ću vas iz svih naroda.
(Jr 29, 11-12.14)
 
 
Zborna molitva
Gospodine, Bože naš, daj da naša vjernost tebi bude i naša radost;
jer duboka je i trajna sreća postojano služiti tebi, Stvoritelju svega dobra. 
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, daj da nam darovi, prineseni tvome imenu,
udijele vjernost u tvojoj službi i vječno zajedništvo
s tobom u slavi. Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Milina mi je biti u Božjoj blizini, 
imati sklonište svoje u Gospodinu.
(Ps 73, 28)
 
 
Popričesna molitva 
Častili smo se, Gospodine, svetim otajstvom
što smo ga prinijeli na spomen tvoga Sina,
kako nam je on naredio. Daj da po njemu rastemou ljubavi.
Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje   Izr 31, 10-13.19-20.30-31
Vješto radi rukama marnim.

Čitanje Knjige Mudrih izreka

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina! 
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam    Ps 128, 1-5
Pripjev:   Blago svima koji se boje Gospodina!
 
Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.
 
     Žena će ti biti kao plodna loza
     u odajama tvoje kuće;
     sinovi tvoji ko mladice masline
     oko stola tvojega.
 
Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!
 
 
Drugo čitanje   1Sol 5, 1-6
Da vas Dan ne zaskoči kao kradljivac.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
 
O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi 
sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja   Iv 15, 4a.5b
Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin, 
tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.
 
 
Evanđelje   Mt 25, 14-30
U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj napro­tiv koji je primio jedan ode, otkopa ­zemlju i sakri novac gospodarov.
Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet tale­nata i donese drugih pet ­govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi ­talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata ­stekao!’ Reče mu ­gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost ­gospodara svoga!’ 
Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospo­daru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva ­talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo ­dobri i vjerni! U malome si  bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’ A pristupi i onaj koji je primio jedan ­talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje ­nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih ­talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A ­gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’ ‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
HOMILETSKO RAZMIŠLJANJE
Slavko Slišković: Što ćemo vratiti Gospodinu?