Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideseta nedjelja kroz godinu

27. listopada 2019.
 
 
Ulazna pjesma
Neka se raduje srce onih što traže Gospodina.
Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!
(Ps 105, 3-4)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri,
nadi i ljubavi: da hoćemo što zapovijedaš
i postignemo što obećavaš. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo. 
Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu. 
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma 
Krist nas je ljubio i predao sebe za nas
kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.
(Ef 5, 2)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, daj da tvoja otajstva izvrše u nama što sadrže:
da doživimo u punoj stvarnosti što sada vršimo u znakovima.
Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Sir 35, 12-14.16-18
Molitva poniznog prodire kroz oblake.
 
Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin je sudac 
i ne gleda tko je tko.
Nije pristran na štetu siromahovu 
i sluša molitvu potlačenoga. 
Ne prezire jauk siročeta 
ni udovice kad izlijeva svoj bol. 
Tko Boga služi svim srcem svojim, 
bit će uslišan, 
jer njegove se molbe dižu do oblaka.
Molitva poniznog prodire kroz oblake 
i on nema mira dok ona ne dođe do Boga
i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda,
pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 34, 2-3.17-19.23
 
Pripjev: Jadnik vapi i Gospodin ga čuje.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!
 
     Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca
     da im spomen zatre na zemlji.
     Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje,
     izbavlja ih iz svih tjeskoba.
 
Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spasava.
Gospodin izbavlja duše slugu svojih
i neće platiti tko god se njemu utječe.
 
 
 
Drugo čitanje   2Tim 4, 6-8.16-18
Čeka me vijenac pravednosti.
 
Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
 
Predragi: Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak. Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uračunalo im se! Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   2Kor 5, 19
Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio
i položio u nas riječ pomirenja.
 
 
 
Evanđelje   Lk 18, 9-14
Carinik siđe opravdan kući svojoj, a ne farizej.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenji-vahu, reče Isus ovu prispodobu: 
»Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik. Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ‘Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik. Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’ A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ‘Bože, milostiv budi meni grešniku!’ Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj! Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Zašto je carinik otišao kući opravdan?