Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trideseta nedjelja kroz godinu

25. listopada 2020.
 
Ulazna pjesma
Neka se raduje srce onih što traže Gospodina.
Tražite Gospodina i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!
(Ps 105, 3-4)
 
 
Zborna molitva
Svemogući vječni Bože, daj da rastemo u vjeri, nadi i ljubavi: 
da hoćemo što zapovijedaš i postignemo što obećavaš.
Po Gospodinu.
 
 
Darovna molitva
Gospodine, pogledaj darove što ih prinosimo. 
Daj da tako vršimo ovu službu da bude tebi na slavu.
Po Kristu.
 
 
Pričesna pjesma
Krist nas je ljubio i predao sebe za nas kao prinos
i žrtvu Bogu na ugodan miris.    (Ef 5, 2)
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, daj da tvoja otajstva izvrše u nama 
što sadrže: da doživimo u punoj stvarnosti
što sada vršimo u znakovima. Po Kristu.
 
 
Prvo čitanje    Izl 22, 20-26
Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se gnjev raspaliti protiv vas.
 
Čitanje Knjige Izlaska

Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ­ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ­osta­ti udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj pre­ma njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni psalam   Ps 18, 2-4.47.51

Pripjev:    Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
 
Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj.
 
Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Živio Gospodin! 
Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.
 
 
Drugo čitanje   1Sol 1, 5c-10
Od idola se obratiste da biste služili Bogu i iščekivali Sina njegova.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
 
Braćo: 
Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospo­dinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ ­Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živom i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
Riječ Gospodnja.
 
 
Pjesma prije Evanđelja    Iv 14, 23
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će 
i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći.
 
 
Evanđelje    Mt 22, 34-40
Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: 
Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovije­dima visi sav Zakon i Proroci.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Ivan Šaško: Stožer podignut ljubavlju