Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Trinaesta nedjelja kroz godinu

28. lipnja 2020.
 
 
Ulazna pjesma 
Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim. 
(Ps 47, 2)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, po krštenju smo postali sinovi svjetla.
Molimo te da nas nikad ne obavije tama zablude
već da uvijek svijetlimo istinom. 
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva 
Bože, ti daješ učinak svojim otajstvima. 
Molimo te da naše služenje bude sveto 
kao i tvoji darovi. Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma 
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina, 
i sve što je u meni, sveto ime njegovo! 
(Ps 103,1)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine, žrtva koju smo prinijeli i primili
nek nas ojači da uvijek ostanemo
u tvojoj ljubavi i donosimo plod
u postojanosti. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   2Kr 4, 8-11.14-16a
Svet je onaj čovjek Božji, neka ostane kod nas.
 
Čitanje Druge knjige o Kraljevima
 
Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam. A živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Odonda, kad god prolazaše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: »Evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku: kad dođe k nama, povući će se onamo.«
Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: »Dakle, što da učinimo za nju?« 
A on reče: »Eto, nema sina, a muž joj je vremešan.« A on reče: »Pozovi je!« Pozva je, a ona stade kod ulaza. »Dogodine u ovo doba«, reče joj,»zagrlit ćeš sina u naručju.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 89, 2-3.16-19

Pripjev:   O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.
 
O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka, 
od pokoljenja do pokoljenja 
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost. 
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!« 
U nebu utemelji vjernost svoju.
 
Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.

Jer ti si ures moći njegove,
po tvojoj milosti raste snaga naša.
Jer Gospodin je štit naš,
Svetac Izraelov kralj je naš.
 
 
 
Drugo čitanje    Rim 6,3-4.8-11
Krštenjem smo zajedno s njime ukopani, hodimo u novosti života.
 
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
 
Braćo! Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   1 Pt 2,9
Vi, rode izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puče;
naviještajte silna djela Onoga koji vas iz tame
pozva k divnom svjetlu svojemu.
 
 
 
Evanđelje   Mt 10,37-42
Tko ne uzme križa, nije mene dostojan.
Tko vas prima, mene prima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih 
samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
DOmagoj Runje: Biti dostojan