Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Uznesenje Blažene Djevice Marije

15. kolovoza 2018.
 
 
Ulazna pjesma
Znamenje veliko pokaza se na nebu:
Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama,
a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.   (Otk 12, 1)
 
 
 
Zborna molitva
Svemogući vjekovječni Bože!
Ti si bezgrešnu Djevicu Mariju, Majku svoga Sina,
tijelom i dušom uznio u nebesa. Podaj nam, molimo,
da uvijek težimo za onim što je gore te budemo sudionici njezine slave.
Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos!
Po zagovoru blažene Djevice Marije na nebo uznesene
rasplamti nam srce ognjem ljubavi da uvijek težimo k tebi. 
Po Kristu Gospodinu našemu.
 
 
 
Pričesna pjesma
Svi naraštaji zvat će me blaženom 
jer mi velika djela učini Svesilni.   
(Lk 1, 48-49)
 
 
 
Popričesna molitva
Primili smo, Gospodine, spasonosna otajstva: daj nam, molimo te,
na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene,
prispjeti k slavi uskrsnuća. Po Kristu.
 
 
 
Prvo čitanje   Otk 11, 19a; 12, 1-6a.10ab
Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola

Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u poro­đajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i ­deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan: »Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova!«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 45, 10b-12b.16

Pripjev:  Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći.
 
Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći,
mnoštvom okružena.
 
     »Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:
     zaboravi svoj narod i dom oca svog!«
 
»Zaželi li kralj ljepotu tvoju,
smjerno se pokloni njemu.«
 
     S veseljem je vode i s klicanjem,
     u kraljeve dvore ulazi.
 
 
 
Drugo čitanje   1Kor 15, 20-27a
Prvina Krist, a zatim oni koji su Kristovi.
 
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 
Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista, po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt jer sve podloži nogama njegovim.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja
Uznesena je Marija u nebo; 
raduje se vojska anđelâ.
 
 
 
Evanđelje   Lk 1, 39-56
Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne
 
Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Mari­jin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napu­ni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među žena­ma i blagoslovljen plod utrobe tvoje! Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo! Tek što mi do ­ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od ­radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«
Tada Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.« Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE

Slavko Slišković: Dan kršćanske nade

Tekst razmišljanja pročitajte u tiskanom izdanju.