Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

Uzvišenje Svetoga Križa

14. rujna 2019.
 
 
Ulazna pjesma 
Mi treba da se hvalimo križem Gospodina našega Isusa Krista,
u kojemu je spas, život i uskrsnuće naše,
po kojemu smo spašeni i oslobođeni.
(usp. Gal 6, 14)
 
 
 
Zborna molitva
Bože, po tvojoj volji naš Spasitelj je podnio smrt na križu
da otkupi sve ljude. Daj da u ludosti križa upoznamo tvoju mudrost i moć 
te u nebu postignemo vječno otkupljenje. Po Gospodinu.
 
 
 
Darovna molitva
Gospodine, ova žrtva na oltaru križa oduzela je grijehe svijeta: 
daj da i nas oslobodi svake krivnje. 
Po Kristu.
 
 
 
Pričesna pjesma 
A ja kad budem uzdignut sa zemlje 
sve ću privući k sebi, govori Gospodin. 
(Iv 12, 32)
 
 
 
Popričesna molitva
Gospodine Isuse Kriste, ti si nas otkupio svojim križem, stablom života, 
i okrijepio ovom svetom gozbom. Molimo te, privedi nas k slavi uskrsnuća.
Koji živiš.
 
 
 
Prvo čitanje   Br 21, 4b-9
Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.
 
Čitanje Knjige Brojeva

U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Go­spodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče ­Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«
Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.
Riječ Gospodnja.
 
 
ili:  Fil 2, 6-11
Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
 
Krist Isus: trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, 
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; 
obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. 
Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, 
da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ. 
I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!« – na slavu Boga Oca.
Riječ Gospodnja.
 
 
 
Otpjevni psalam   Ps 78, 1-2.34-38

Pripjev:   Ne zaboravite djela Božjih!

Poslušaj, narode moj, moju nauku,
prikloni uho riječima usta mojih!
Otvorit ću svoja usta na pouku,
iznijet ću tajne iz vremena davnih.
 
     Kad ih ubijaše, tražiše ga
     i opet pitahu za Boga;
     spominjahu se da je Bog hridina njihova
     i Svevišnji njihov otkupitelj.
 
Ali ga opet ustima svojim varahu
i jezikom svojim lagahu njemu.
Njihovo srce ne bijaše postojano s njime 
nit bijahu vjerni Savezu njegovu.
 
     A on im milosrdno grijeh praštao
     i nije ih posmicao; 
     često je gnjev svoj susprezao
     da ne plane svom jarošću.
 
 
 
Pjesma prije evanđelja   2Kor 5,19
Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te,
jer si po svojem svetom Križu otkupio svijet.
 
 
 
Evanđelje   Iv 3, 13-17
Sin Čovječji ima biti podignut.
 
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: 
»Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.«
Riječ Gospodnja.
 
 
 
 
BIBLIJSKO-TEOLOŠKO RAZMIŠLJANJE
Domagoj Runje: Na križ uzdignut