Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


 
 
 
 
 
Molitva Bogorodici za Crkvu i za svijet
 
Želimo ti zahvaliti, Djevice, 
Majko Božja i Majko naša preljubljena,
na tvojemu zagovoru za dobro Crkve.
Ti, koja si se bez zadrške, prigrlivši volju Božju,
svim svojim snagama posvetila 
osobi i djelu tvojega Sina,
nauči nas da poput tebe
u srcu čuvamo i u tišini razmišljamo
otajstva Kristova života.
Ti, koja si se uspela sve do Kalvarije
vazda najdublje sjedinjena sa svojim Sinom,
koji te je na križu dao učeniku Ivanu za majku,
pomozi da i mi osjetimo kako si nam uvijek blizu,
u svakome trenutku života,
posebno u trenutcima tame i kušnje.
Ti, koja si na dan Pedesetnice zajedno s apostolima 
u molitvi zazivala dar Duha Svetoga za Crkvu koja se rađa, 
pomozi nam da ustrajemo u vjernome nasljedovanju Krista.
S pouzdanjem upravljamo pogled u tebe,
koja si »znak sigurne nade i utjehe,
sve dok ne dođe dan Gospodnji« (LG 68).
Tebe, Marijo, ustrajnom molitvom zazivaju
vjernici sa svih strana svijeta 
da nas, uzvišena na nebesa među anđele i svete,
zagovaraš kod svojega Sina,
»dok sve obitelji narodâ,
koje su obilježene kršćanskim imenom,
i one koje još ne poznaju svojega Spasitelja,
ne budu u miru i slozi sretno ujedinjene
u samo jedan narod Božji, 
na slavu Presvetoga i nevidljivoga Trojstva« (LG 69). Amen!
 
Papa Benedikt XVI.,
Molitva pred likom Bezgrješne Bogorodice, 8. prosinca 2005.
 
 
 
 
 
Molitva za duhovna zvanja
 
O,Oče, daj da među kršćanima niknu
brojna i sveta svećenička zvanja
koja će vjeru održati živom 
i čuvati zahvalan spomen
na tvojega Sina Isusa
po naviještanju njegove riječi
i po posluživanju sakramenata,
kojima trajno obnavljaš svoje vjernike.
Daruj nam svetih službenika oltara
koji će biti pozorni i brižni čuvari euharistije,
sakramenta najizvrsnijega Kristova dara
za otkupljenje svijeta.
Pozovi službenike svojega milosrđa
koji će po sakramentu pomirenja
širiti radost tvojega oproštenja.
Učini, Oče, da Crkva 
s radošću prihvati brojna nadahnuća Duha Sina tvojega
i poslušna njegovom nauku
brine za pozvane u svećeničku službu
i na posvećeni život.
Podupri biskupe, svećenike, đakone,
posvećene osobe i sve krštene u Kristu,
kako bi vjerno ispunili svoje poslanje 
u službi evanđelja.
To te molimo po Kristu, našemu Gospodinu.
Amen.
Marijo, Kraljice apostola, moli za nas!
 
Papa Benedikt XVI., 
iz Poruke za 43. svjetski dan molitve za duhovna zvanja, 
5. ožujka 2006.