Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


Poruka pape Franje za XXV. svjetski dan bolesnika
 
Zadivljenost Božjim djelima
»Velika mi djela učini Svesilni…« (Lk 1, 49)
 
Draga braćo i sestre, dana 11. veljače slavimo u čitavoj Crkvi, a na osobit na­čin u Lurdu, XXV. svjetski dan bolesnika, na temu: »Zadivljenost Božjim djelima: Velika mi djela učini Svesilni… (Lk 1, 49)«. Ovaj Dan, koji je utemeljio moj predšasnik sv. Ivan Pavao II. godine 1992. i koji je prvi put slavljen upravo u Lurdu 11. veljače 1993. godine, predstavlja prigodu za posvećivanje posebne pozornosti položaju bolesnih i, općenito, svih koji trpe. To je ujedno poziv onima koji velikodušno pomažu bolesnima, počevši od članova obitelji, zdravstvenih djelatnika i volontera, da zahvale Bogu na njegovu pozivu da se skrbe za našu bolesnu braću i sestre. Ovo slavlje isto tako daje Crkvi novu duhovnu snagu da sve bolje ostvaruje onaj temeljni dio svoga poslanja koje uključuje služenje posljednjima, bolesnima, patnicima, odbačenima i marginaliziranima (usp. Ivan Pavao II., Motu proprio ‘Dolentium hominum’, 11. veljače 1985., 1). Molitveni trenutci, euharistijska slavlja i podjeljivanje sakramenta bolesničkoga pomazanja, druženje s bolesnima te bioetička i teološko-pastoralna produbljivanja, koja će se održati u Lurdu tih dana, zacijelo će dati nov i značajan doprinos tome služenju.
 
     Već sam sada na duhovan način pred špiljom Massabielle, pred likom Bezgrješne Djevice, u kojoj je Svesilni učinio velika djela za otkupljenje čovječanstva, te želim izraziti svoju blizinu svima vama, braćo i sestre koji proživljavate iskustvo patnje, vašim obiteljima, kao i zahvalnost svima koji se, u raznim službama i zdravstvenim ustanovama diljem svijeta, stručno, odgovorno i predano trude za vas, pružaju vam svu potrebnu liječničku skrb i svakodnevno brinu o vašemu zdravlju. Želim ohrabriti sve vas bolesne, sve vas koji trpite, liječnike, medicinske sestre i tehničare, članove obitelji i volontere, da u Mariji, Zdravlju bolesnih, razmatrate jamstvo Božje nježnosti prema svakome ljudskom biću i uzor prepuštanja njegovoj volji, te da u vjeri, hranjenoj Božjom riječju i sakramentima, uvijek pronalazite snagu potrebnu vam da biste i u iskustvu bolesti mogli ljubiti Boga.
 
     Poput svete Bernardice stojimo pod budnim Marijinim pogledom. Skromna djevojčica iz Lurda pripovijeda nam da ju je Djevica, koju je ona opisala kao »Lije­pu Gospođu«, gledala kao što se gleda osobu. Te jednostavne riječi opisuju puninu jednoga odnosa. Siromašna, nepismena i bolesna Bernardica osjetila je da ju Marija gleda kao osobu. Lijepa Gospođa obraća joj se s velikim poštovanjem, bez trunke sažaljenja. To nam doziva u pamet da svaka osoba jest i uvijek ostaje ljudsko biće, i kao takvoj joj treba pristupati. Bolesni i osobe s poteškoćama, pa i onim najtežima, imaju svoje neotuđivo dostojanstvo i svoje poslanje u životu; oni nikada ne postaju puki predmeti. Premda ponekad izgledaju potpuno pasivni, u stvarnosti nikada nije tako.
 
     Nakon što je bila u špilji, Bernardica, zahvaljujući molitvi, okreće svoju slabost u skrb za druge; zahvaljujući ljubavi postaje kadra obogatiti svoje bližnje i, nadasve, prikazuje svoj život za spas čovječanstva. Činjenica da Lijepa Gospođa od nje traži da moli za grješnike podsjeća nas da bolesni i oni koji pate nose u sebi ne samo želju za ozdravljenjem, već i želju da žive istinskim kršćanskim životom, čak do te mjere da ga daruju kao autentični Kristovi učenici misionari. Marija Bernardici upućuje poziv da služi bolesnima i poziva ju da postane sestra Božje ljubavi. Ona tu misiju provodi na tako primjeran način da je postala uzor svim zdravstvenim djelatnicima. Molimo se, stoga, Bezgrješnoj Mariji za milost da se uvijek znamo ophoditi s bolesnikom kao s osobom koja zasigurno treba pomoć, katkad čak i za najjednostavnije stvari, ali koja u sebi nosi dar koji može dijeliti s drugima. 
 
     Pogled Marije, Utjehe žalosnih, prosvjetljuje lice Crkve u njezinu svakidašnjem predanom zauzimanju za one koji pate i koji su u potrebi. Dragocjeni plodovi te skrbi Crkve za svijet patnje i bolesti razlog su zahvalnosti Gospodinu Isusu, koji je, iz poslušnosti Očevoj volji, postao jedan od nas, podnijevši čak smrt na križu za otkupljenje ljudskog roda. Solidarnost koju je pokazao Krist, Sin Božji rođen od Marije, izraz je Božje milosrdne svemoći, koja se očituje u našem životu – prije svega kad je krhak, ranjen, ponižen, marginaliziran i ispaćen – ulijevajući u njega snagu nade koja nas podupire i pomaže nam ponovno ustati.
 
     To veliko bogatstvo čovječanstva i vjere ne smije biti izgubljeno, već nam, naprotiv, treba pomoći suočiti se s vlastitim ljudskim slabostima i, istodobno, s izazovima suvremenoga zdravstva i tehnologije. Neka ovaj Svjetski dan bolesnika bude prigoda da uzmognemo pronaći novi zanos u pružanju vlastitoga doprinosa širenju kulture koja poštuje život, zdravlje i okoliš. Neka ovaj Dan potakne i nove napore u obrani cjelovitosti i dostojanstva osobe, također kroz ispravan pristup bioetičkim pitanjima, zaštiti najslabijih i brizi za okoliš.
 
     Prigodom ovoga XXV. svjetskog dana bolesnika još jednom izražavam svoju blizinu u molitvi i ohrabrenju liječnicima, medicinskima sestrama i tehničarima, volonterima i svim Bogu posvećenim ženama i muškarcima koji se predaju u služenju bolesnima i onima u potrebi, zatim crkvenim i građanskim ustanovama koje djeluju na tome polju, te obiteljima koji se s ljubavlju brinu za svoje bolesne. Svima želim da budu uvijek radosni znakovi Božje prisutnosti i ljubavi, nasljedujući svijetlo svjedočanstvo tolikih prijatelja i prijateljica Božjih, od kojih želim spomenuti svetog Ivana od Boga i svetog Camilla de’ Lellisa, zaštitnike bolnica i zdravstvenih djelatnika, kako i svetu Majku Tereziju iz Kolkate, misionarku Božje nježnosti. 
 
     Draga braćo i sestre – svi bolesnici, zdravstveni djelatnici i volonteri – uzdignimo zajedno svoju molitvu Mariji da svojim majčinskim zagovorom podupre i prati našu vjeru te nam od Krista, svoga Sina, izmoli nadu na putu ozdravljenja i zdravlja, osjećaj bratstva i odgovornosti, zauzetost za cjeloviti ljudski razvoj i radost zahvalnosti kad god nas Bog zadivi svojom vjernošću i svojim milosrđem.
 
     Marijo, Majko naša, 
     u Kristu si prigrlila svakoga od nas kao vlastito dijete.
     Okrijepi povjerljivo očekivanje našega srca, 
     pohiti nam u pomoć u našim bolestima i patnjama,
     vodi nas prema Kristu, svome Sinu i našemu bratu,
     i pomozi nam da se uzdamo u Oca koji čini velika djela.
 
Svima jamčim da ću vas se stalno spominjati u svojoj molitvi i od srca vam udjeljujem apostolski blagoslov. 
 
Na svetkovinu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2016.  
 
 
 
 
 
Molitve za slavlje Dana bolesnika
 
Molitva za bolesnike
Gospodine, primi molitve i vapaje svih koji trpe
i svih koji se trude olakšati im boli.
Ti koji si prošao kalvarijskim putem
i križ preobrazio u znak ljubavi i nade,
okrijepi ožalošćene, osamljene i beznadne.
Daruj im: dostatnu nadu za podnošenje dugih iščekivanja,
potrebnu hrabrost u susretu sa svim nedaćama,
pouzdanje da povjeruju u ono što je moguće,
mudrost da prihvate ono što je neotklonjivo
i vjeru da se mogu osloniti na tvoju Providnost.
Blagoslovi ruke, um i srca svih djelatnika u zdravstvu
da očituju ljudsku blizinu i očovječujuću prisutnost
te budu sredstvo tvoga ozdraviteljskoga djela.
Blagoslovi sve koji se u našim zajednicama predaju skrbi za bolesne
da prihvate istinu o ljudskoj ranjivosti
i u poniznosti pristupaju otajstvu boli.
Pomozi nam, Gospodine, spoznati da nismo rođeni ni sretni niti nesretni;
daj da naučimo čuvati vedrinu pred svim iskušenjima života.
Nauči nas, Gospodine, da se uvijek pouzdajemo u tebe 
i tebi se povjeravamo. Amen.
 
Vijeće Biskupske konferencije Italije za pastoral bolesnika
 
 
 
Liječnikova molitva
Božanski Liječniče, 
koji si u svome zemaljskom životu osobito ljubio one koji trpe
i svojim učenicima povjerio službu ozdravljanja,
učini nas uvijek spremnima olakšavati boli naše braće.
Daj da svatko od nas, svjestan velikoga poslanja koje mu je povjereno,
u svome svakidašnjem služenju uvijek nastoji biti
sredstvo tvoje milosrdne ljubavi.
Rasvijetli nam um, vodi nam ruku 
i daruj nam pozorno i sućutno srce.
Daj da u svakome bolesniku
umijemo prepoznati obrise tvoga božanskog Lica.
Ti koji si Put, daj da te iz dana u dan znademo nasljedovati
kao liječnici ne samo tijela, nego čitave osobe, 
pomažući bolesnima 
da s pouzdanjem hode svojim zemaljskim putem,
sve do trenutka susreta s Tobom.
Ti koji si Istina, podari nam mudrost i znanje
da umijemo ponirati u otajstvo čovjeka
i u otajstvo njegove nadnaravne svrhe,
kako bismo – dok mu pristupamo –
otkrivali uzroke tegoba i za njih pronalazili prikladan lijek.
Ti koji si Život, udijeli nam milost
da u svome pozivu naviještamo i svjedočimo »Evanđelje života«,
zauzimajući se trajno za obranu života,
od začeća do njegova prirodnoga završetka,
te poštujemo dostojanstvo svakoga ljudskog bića,
osobito najslabijih i najpotrebitijih.
Učini nas, Gospodine, milosrdnim Samarijancima,
spremnima prihvaćati, njegovati i tješiti
sve koje susrećemo u svome radu.
Po primjeru svetih liječnika, naših prethodnika,
pomozi nam pružiti našu velikodušnu potporu
za trajno unaprjeđivanje zdravstvenoga sustava.
Blagoslovi naše obrazovanje i naš poziv;
rasvijetli naše istraživanje i naše poučavanje.
Udijeli nam da – bez prestanka te ljubeći 
i služeći ti u braći i sestrama koji trpe –
na kraju svoga zemaljskog hodočašća
uzmognemo motriti tvoje proslavljeno lice 
i iskusiti radost susreta s tobom,
u tvome kraljevstvu radosti i beskonačnoga mira. Amen.
 
Sv. Ivan Pavao II. (26. lipnja 2000.)