Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


 
Dođi Kraljevstvo tvoje, Gospodine!
Razmišljanje uz prispodobe o Božjemu kraljevstvu
 
 
Ispovijedamo da kraljevstvo Božje, 
koje ima početak ovdje na zemlji u Kristovoj Crkvi, 
nije od ovoga svijeta kojega obličje prolazi (1Kor 1, 31), 
i da se njegov istinski rast ne može poistovjetiti 
s napretkom ljudske civilizacije, znanosti ili tehnike. 
Rast se njegov sastoji u tome 
da uvijek što dublje upoznajemo neistraživa Kristova bogatstva, 
da se uvijek sve snažnije nadamo vječnim dobrima, 
da uvijek sve gorljivije odgovaramo ljubavi Božjoj, 
da među ljude uvijek sve više širimo milost i svetost. 
Ali, ista ljubav potiče Crkvu da se stalno brine 
i za istinsko vremenito dobro ljudi. 
Premda ne prestaje dozivati u pamet svojoj djeci 
da ovdje na zemlji nemaju stalna prebivališta, 
ipak ih potiče da rade, svaki u svojemu zvanju 
i sa svojim sredstvima, za dobro svojega zemaljskog grada, 
da promiču pravdu, mir i bratstvo među ljudima, 
da obilno pomažu svojoj braći, 
osobito onima najsiromašnijima i najpotrebitijima. 
Silna briga Crkve, Kristove Zaručnice, za potrebe ljudi, 
za njihove radosti i nade, muke i napore, 
nije ništa drugo nego njezina velika želja 
da bude uz njih kako bi ih rasvijetlila Kristovim svjetlom 
i sve sabrala u njemu, njihovu jedinomu Spasitelju. 
Ta se briga nikada ne smije shvatiti kao da se Crkva 
hoće prilagoditi stvarima ovoga svijeta 
ili kao da bi se smio umanjiti žar kojim ona iščekuje 
svojega Gospodina i vječno kraljevstvo.
 
Vjerujemo u vječni život. 
Vjerujemo da duše svih onih koji umiru u milosti Kristovoj – bilo da im je još potrebno čišćenje u čistilištu, 
bilo da ih Isus, čim se odijele od svoga tijela, uzima u nebo, 
kao što je to učinio s dobrim razbojnikom – 
čine Božji narod s onu stranu smrti, 
koja će konačno biti pobijeđena u dan uskrsnuća, 
kada će se te duše opet sjediniti sa svojim tijelima.
 
Vjerujemo da mnoštvo onih duša 
koje su sabrane oko Isusa i Marije u nebu čine Nebesku Crkvu, gdje u vječnome blaženstvu gledaju Boga kakav jest (usp. 1Iv 3, 2) 
i gdje također, prema različitim stupnjevima, 
sudjeluju zajedno sa svetim anđelima u božanskoj vlasti 
koju vrši proslavljeni Krist, posredujući za nas 
i pomažući našoj slabosti svojom bratskom brigom (usp. LG 49).
 
Vjerujemo u zajedništvo svih Kristovih vjernika: 
onih koji putuju ovdje na zemlji, 
pokojnih koji dovršavaju svoje očišćenje, 
i blaženika na nebu – 
svi oni zajedno čine samo jednu Crkvu; 
vjerujemo također da je u tome zajedništvu milosrdna Božja ljubav i njegovih svetih uvijek spremna slušati naše molitve, 
kao što nam je Isus rekao: »Ištite i dat će vam se.« (Lk 10, 9-10) 
Stoga s vjerom i nadom očekujemo uskrsnuće mrtvih 
i život budućega vijeka.
Blagoslovlje Bog – Sveti, Sveti Sveti! Amen.
 
Iz »Ispovijesti vjere naroda Božjega«
pape Pavla VI., 30. lipnja 1968. (br. 20.-23.)