Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


 
 
Besplatno primiste, besplatno dajte!
Iz Poruke pape Franje za Svjetski dan bolesnika 
 
 
 
11. veljače 2019.
 
Život je Božji dar. Sveti Pavao opominje: »Što imaš da nisi primio?« (1Kor 4, 7). Upravo zato što je dar, život se ne može smatrati jednostavno svojinom ili privatnim vlasništvom, posebice u svjetlu postignućâ na polju medicine i biotehnologije koja bi u čovjeku mogla pobuditi napast da manipulira »stablom života«. 
     Usred današnje kulture rasipanja i ravnodušnosti htio bih istaknuti da je dar kategorija koja najbolje odgovara izazovu današnjeg individualizma i društvene fragmentacije, dok istodobno promiče nove odnose i načine suradnje među narodima i kulturama. Dijalog, kao pretpostavka dara, otvara prostore i stvara mogućnosti za ljudski rast i razvoj koji mogu razbiti ustaljene sheme ostvarivanja moći u društvu. Darivanje se ne smije poistovjećivati s davanjem poklona, jer se može nazivati takvim samo ako uključuje sebedarje; ne smije ga se nipošto svoditi ni na puki prijenos nekog vlasništva ili nekog predmeta.
 
Svaki je čovjek siromašan i potrebit. Kad se rodimo, trebamo brigu naših ro­ditelja da bismo preživjeli i tako u svakoj fazi i etapi života ostajemo na neki način ovisni o pomoći drugih i nitko se od nas ne će moći nikada osloboditi toga da trebamo pomoć drugoga. Uvijek ćemo, kao »stvorenja«, biti svjesni svojih ograničenja pred drugim pojedincima i situacijama. Iskreno priznavanje te istine poziva nas da budemo ponizni i hrabro provodimo u djelo solidarnost kao krjepost prijeko potrebnu za život. (…)
     Tek kad se čovjek ne smatra svijetom za sebe, nego pojedincem koji je po svojoj naravi povezan sa svima drugima, koje na jedan iskonski način doživljava kao »braću«, moguće je u društvu u djelo provoditi solidarnost usmjerenu na opće dobro. Ne trebamo se bojati priznati da smo u potrebi i nesposobni dati si sve ono što nam je potrebno, jer sami i svojim vlastitim silama ne ćemo uspjeti nadvladati sve naše ograničenosti. Ne bojmo se to priznati, jer se sâm Bog, u Isusu, prignuo (usp. Fil 2, 8) i nastavlja se priginjati nad nas i nad naša siromaštva da nam pomogne i daruje nam ona dobra koja ne možemo ni zamisliti. (…)

Znamo da je zdravlje relacijsko, ovisno o interakciji s drugima i zahtijeva po­vjerenje, prijateljstvo i solidarnost. To je blago koje se može u punini uživati tek kad se dijeli s drugima. Radost velikodušnog darivanja pokazatelj je ­zdravlja kršćanina.
 
Sve vas povjeravam Mariji, Zdravlju bolesnih (Salus infirmorum). Neka nam ona pomogne dijeliti darove koje smo primili u duhu dijaloga i uzajam­noga prihvaćanja, živjeti kao braća i sestre pozorni na potrebe drugih, znati darivati velikodušna srca i naučiti radost nesebičnog služenja drugima. Svima s velikom ljubavlju jamčim svoju blizinu u molitvi i svima od srca upućujem svoj apostolski blagoslov.
 
Iz Vatikana, 25. studenoga 2018.,
na svetkovinu Gospodina našega Isusa Krista Kralja svega stvorenja.
 
 
 
 
 
 
 
Molitva za bolesne i umiruće
 
Sv. Ivan Pavao II. 
 
 
Svemogući i vječni Bože, 
Oče siromaha, 
utjeho bolesnih, 
nado umirućih,
tvoja ljubav neka upravlja svakim trenutkom našega življenja.
Iskazujemo ti hvalu za dar ljudskoga života, 
a osobito za obećanje života vječnoga. 
Znademo da si uvijek blizu svima koji su skršena srca, 
siromasima, svim slabima i svima koji trpe. 
 
Bože nježnosti i sućuti, 
primi molitve koje ti upravljamo za našu bolesnu braću i sestre. 
Umnoži im vjeru i pouzdanje u tebe. 
Utješi ih blizinom svoje ljubavi; 
ako je to tvoja volja, povrati im zdravlje
i okrijepi ih novom snagom u duši i u tijelu.
 
Oče dobrostivi, blagoslovi umiruće, 
blagoslovi sve koji će se doskora susresti s tobom licem u lice. 
Mi vjerujemo da si smrt pretvorio u vrata vječnoga života: 
očuvaj u svojoj ljubavi našu umiruću braću i sestre 
i povedi ih sigurnom rukom u dom vječnoga života s tobom. 
 
Bože, izvore svake jakosti, 
pogledaj i zaštiti sve koji skrbe za bolesne i umiruće:
daruj im duha hrabrosti i nježnosti; 
podrži ih u njihovim naporima da donesu okrjepu i ozdravljenje
i daj da uvijek više budu jasan znak tvoje ljubavi koja sve preobražava. 
 
Gospodaru života i Temelju naše nade,
daj da svi spoznaju da si ti Otac pun ljubavi, 
Bog milosrđa i sućuti. Amen.
 
 
Molitva u Kući bolesnih i umirućih, Kalkuta, 3. veljače 1986.