Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

 
 
Preobrazba pogleda
 
 
 
Slijed evanđeoskih perikopa u vremenu korizme posebno je mjesto dao događaju Gospodinova preobraženja na gori (Taboru), o kojemu Crkva razmišlja na drugu korizmenu nedjelju, uzlazeći tako na goru Kalvarije i ponirući u otajstvo Gospodinove muke i smrti. U pustinji započeti hod vjere (Isusovo iskušenje) vodi nas na Brdo preobraženja gdje Kristova uronjenost u Očevu slavu rasvjetljava učenicima otajstvo Križa. Zahvaćeni svjetlom, »silaze s gore« i hode k Jeruzalemu, da budu dionici događaja Gospodinova »Izlaska«.
 
     Gospodinovo preobraženje na gori zbilo se poradi učenika. Krist se pokazao u svjetlu u kojemu jest, ali koje nije dano gledanju očima tijela. Preobrazba se, stoga, tiče učeničkoga gledanja. Trenutci gledanja u kojemu su na gori bili zaslijepljeni sjajem Kristova lica, bit će rasvijetljeni tek nakon Gospodinova uskrsnuća, kada će spoznati da je smrt preobrazba života. Zato događaj Preobraženja nije moguće razumjeti, ako ostane zatvoren na tu evanđeosku stranicu. Svjetlost Očeve slave nije mogla biti spoznata prije Kristova uskrsnuća. U Preobraženju ista svjetlost obasjava Krista i zasljepljuje učenike. Njima će se »otvoriti oči« onoga istoga dana, kada im Uskrsli Gospodin, prešavši preko praga ljudske smrti u slavu Očevu, hodeći s njima na putu u Emaus, tumači sve što o njemu ima u Pismima, sve od Mojsija i proroka (koje vidješe s Preobraženim Isusom na brdu Taboru), kako će zapisati evanđelist Luka (24, 17). Tako se prizori s Tabora i Emausa nadovezuju, a ključ njihova čitanja i povezivanja jest Kristovo vazmeno otajstvo, Izlazak iz tijela i otvaranje vrata vječnosti. 
 
     Preobraženje na gori događaj je koji je povjeren gledanju, još uvijeke ograničenu zbog vela tijela. Zato će tema Preobraženja biti iznimno draga kršćanskoj umjetnosti. U njoj se promišlja o gledanju, o igri vidljivoga i nevidljivoga, o vidljivosti Nevidljivoga, o velu koji umjetnost nastoji odškrinuti i mističnim gledanjem zaviriti u Zbilju koja je onkraj. Put vjere je iskustvo preobrazbe našega ljudskoga gledanja. Vrijeme korizme vodi nas tim putem, do Vazma, Blagdana svjetla, novoga gledanja koje daruje Uskrsli Gospodin.
 
 
Urednik