Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

 
 
 
Nedjelja Božje riječi
 
 
Treća nedjelja vremena ‘kroz godinu’ u liturgijskome ritmu slavi se kao Nedjelja Božje riječi. Ta odluka pape Franje, izražena apostolskim pismom Aperuit illis od 30. rujna 2019., izrasla je iz želje da Božja riječ u životu Crkve bude na dublji način prepoznata kao izvor snage za život vjere te kao milosno mjesto Kristove spasenjske prisutnosti u njegovu narodu. Nedjelja Božje riječi ima zadaću podsjetiti vjernike na ono što se po snazi naviještanja Riječi zbiva u svakome liturgijskome slavlju. Dajući prostor slušanju Božje riječi, liturgija postaje milosno mjesno prisnoga zajedništva s uskrslim Gospodinom jer kad se u zajednici vjernika naviještaju sveta Pisma, sam Krist govori svojoj Crkvi (SC 7). 
 
       Zacijelo je u Općoj uredbi Rimskoga misala i u Prethodnim napomenama Reda misnih čitanja lako pronaći niz napomena i nadahnuća koja će usmjeriti oblikovanje slavlja Nedjelje Božje riječi. Naime, na obrednoj se razini ne uvodi i u slavlje ne unosi ništa posebno novoga, nego se nastoji dati važnost onomu što počesto izmiče redovitomu življenju susreta s Božjom riječju u slavljima vjere. U tome je vidu Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata izdala Bilješku o slavljenju Nedjelje Božje riječi, koju donosimo u hrvatskome prijevodu. Spomenut ćemo samo nekoliko naglasaka koji mogu biti razmatrani u oblikovanju slavlja ovoga Dana Božje riječi: pozornost na vrijednost navještaja Božje riječi; ponovno otkrivanje sakramentalnosti Božje riječi kao načina uprisutnjenja Krista u zajednicu vjernika; uočavanje nutarnjega ustroja i slijeda svetopisamskih čitanja u liturgijskim vremenima; obnovljena svijest o vrijednosti slušanja Riječi; briga za stalne službe čitača i psalmista, kao i za njihovu prikladnu pripravu; pozornost za obredne knjige koje sadrže Božju riječ (Lekcionar i Evanđelistar); osjetljivost za dostojanstvo mjesta navještaja Riječi; geste čašćenja Riječi (ophod, poklici, kađenje, ljubljenje evanđelistara, znamen križa), trenutci šutnje koji omogućuju udomljenje Riječi u srcima vjernika… 
 
       Božja riječ, živa i djelotvorna po snazi Duha Svetoga, u liturgiji Crkve nastavlja: pozivati, poučavati, rasvjetljivati, koriti, tješiti, poticati, buditi nadu, ozdravljati, oslobađati, krijepiti… Stoga se Crkva u svakome liturgijskom slavlju izručuje preobražajnoj snazi Božje riječi. 
 

 
Urednik