Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

 
 
Od večere do Euharistije
 
 
 
Gospodinove riječi s Posljednje večere »Ovo činite meni na spomen« apostolska je Crkva razumjela kao posljednju zapovijed o vršenju spomena na njega po onim gestama i riječima koje je učinio i izrekao i koje su bile novost u židovskoj obrednoj gozbi. Pashalna je večera po toj Isusovoj novosti i zapovijedi prestala vrijediti. Isus je ostavio riječi i geste koje će biti jezgra novoga bogoštovlja. Lomljenje kruha, molitva blagoslova i iskazivanja hvale Bogu te zajedništvo blagovanja oblikovat će kršćansko bogoštovlje još prije negoli je oblikovana zajednica vjernika. Tako će bogoštovlje, liturgija spomena na Krista, oblikovati Crkvu, zajednicu vjernika. Smisao Isusovih riječi s Posljednje večere učenici će otkriti tek nakon uskrsnuća, kada ga, okupljeni »u onaj isti dan, prvi u tjednu«, prepoznaju u lomljenju kruha i u blagovanju. Crkva se rađa iz toga susreta s Uskrslim, iz prepoznavanja njegove prisutnosti po onome za što je sâm rekao: »Ovo činite meni na spomen.« Crkva se rađa iz Euharistije, hrani se Euharistijom i živi od Euharistije. Ona je zajednica spomena i nade. Spomen uprisutnjuje njegovo djelo spasenja, a nada daruje predokus punine zajedništva s njim u vječnosti. I sama vjera u uskrsnuće počiva na prepoznavanju Uskrsloga u darovanoj novosti, u razlomljenome kruhu, spomenu njegova predanja na križu. 
 
     Za Crkvu i za njezinu vjernost Gospodinu od iznimne je važnosti svijest o toj životnoj i uzročnoj povezanosti s Euharistijom. Euharistija i Crkva jedna su drugoj povjerene (H. de Lubac). Povjeravajući se Euharistiji, tom živomu susretu s Uskrslim, Crkva ostaje Crkvom, vjernom, unatoč svim kušnjama i izazovima. U Euharistiji, blagujući, zajednica vjernika hrani se spomenom i nadom, koji preobražavaju trenutak u kojemu živimo. Povijest i hod kroz svijet bivaju rasvijetljeni, oplemenjeni, ispunjeni smislom. Euharistija je više od kruha. Spomen i nada, koji u euharistijskome slavlju daruju prisutnost istoga Gospodina, Raspetoga i Uskrsnuloga, postaju kruh za život koji ne umire. Stoga se ljepota slavlja euharistije zrcali u povjerenju koje iskazujemo njezinoj preobrazbenoj snazi. 
 
 
Urednik