Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

 
 
 
Preobraženi život
 
Otajstvo Božjega utjelovljenja i sveukupno Kristovo djelo otkupljenja usmjereni su k pozivu čovjeka u božanski život, u zajedništvo Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Postavši, po Božjemu daru, dionikom božanske naravi (1Pt 1, 4), čovjek ne prestaje biti čovjekom. Štoviše, pozvan je i osposobljen obnavljati svoju ljudskost, svoju čovječnost u svoj njezinoj ljepoti, koja je odsjaj božanskoga života. I sam je Krist, u otajstvu preobraženja, božansku slavu očitovao svojim učenicima upravo preko svoga ljudskoga lica, koje je zasjalo božanskom slavom. Tu Kristova narav nije bila zanijekana, nego preobražena, objavljujući da je i čovjeku moguće već sada odsijevati božanskom slavom.
 
       Liturgijskim slavljem čovjek ponire u Boga, u njegov život, ali time ne gubi svoju ljudsku narav nego, štoviše, postaje više čovjekom na sliku Božju. Istinska humanizacija ne događa se bez Boga i bez preobrazbe darom božanskoga života, jer samo u zajedništvu sa svojim Stvoriteljem čovjek je u potpunosti čovjek. 
 
       Liturgijski ritam slavlja, u kojemu Dan Gospodnji stoji na početku tjedna i ujedno biva življen kao dan počinka, omogućuje u našim životima strujanje božanskoga života. Tako čovjek izručuje svoj život i svoje djelovanje čudesnomu Božjem promislu, kako bi život bio svet, a rad ucijepljenu u Božji naum obnove svijeta. No, i počinak biva svet jer se njime čovjek odriče svoga djelovanja i izručuje se Onomu u čijoj je ruci sav život i svaki život. Tako nas liturgija čudesno unosi u ljepotu božanskoga života i ujedno nas obnavlja u našoj čovječnosti, čineći naše odnose humanijima. Kršćanska nada u vječnost ne ranjava ljudsku radost i ne zatomljuje brigu za ljepotu zemaljskoga života. Liturgija stoga odsijeva božanskom slavom i ispunja život radošću koja proširuje obzore čovječnosti. 
 
Urednik