Živo vrelo

Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

 
 
Duh Sveti i snaga spomena
 
 
Slavljenjem otajstva Gospodinova uskrsnuća liturgija vazmenoga vremena priziva nam u misli budućnost koja je u Kristu, Božju vječnost kojoj je on otvorio vrata za svakoga čovjeka. To liturgijsko »prizivanje u pamet«, kao i »liturgijsko sjećanje«, u kojemu slavljeno otajstvo postaje zbilja spasenja, djelo je Duha Svetoga. On je poslan da bi nam »dozivao u pamet« (Iv 14, 26) sve što nas je Krist poučio u svojoj riječi. On vjernima u slavlju otajstava daje duhovno razumijevanje Božje riječi te ih stavlja u životni odnos s Kristom, živom Riječju. 
 
      I sami liturgijski čini Crkve nose snagu spomena, kojeg u Crkvi vjerno čuva i prenosi Duh Sveti, Onaj koji trajno prizivlje u pamet Kristova djela spasenja. Snagom Duha Svetoga Crkva u liturgiji vrši spomen, te se tako u njoj izvršuje to isto djelo spasenja. Naše ponavljanje slavljâ uzbiljuje u život Crkve ono isto, u sebi neponovljivo, djelo spasenja. Stoga u svakome sakramentalnom slavlju Crkva zaziva snagu Duha Svetoga, koji u Crkvi »budi sjećanje« i daje život svemu. Snagom Duha naš spomen postaje spasenjskom zbiljom. Tako nas liturgija Crkve po djelovanju Duha Svetoga unosi u životno zajedništvo s Kristom i njegovim spasenjskim djelom te nas okrjepljuje za izgradnju Crkve, koja uzbiljuje Božje kraljevstvo. U liturgiji se ostvaruje najtješnja suradnja Duha Svetoga i Crkve te i sama Crkva postaje »veliki sakrament božanskoga zajedništva« (KKC 1108), znak spasenja za čitavi ljudski rod. S tom sviješću ranokršćanska je duhovnost izrekla misao da je Crkva »mjesto gdje cvjeta Duh Sveti«.
 
     U toj istini spoznajemo da je događaj Pedesetnice »dovršetak« Kristova vazmenoga otajstva te da u slavlju vazmenoga otajstvo uvijek proslavljamo i darivanje Duha Svetoga. Štoviše, svekoliko naše slavlje, naš liturgijski spomen i nada, događaju se snagom Duha. On je Mudrost koja daje snagu spomenu; on je Zalog vječnosti, koji okrjepljuje našu nadu i usmjeruje sva naša htijenja. Pedesetnica, svetkovina Duhova, nije dakle tek jedan dan na kraju vazmenoga vremena. Ta svetkovina kruni Kristovo djelo spasenja. Prvi dar Kristova uskrsnuća, Duh Sveti, nedjeljiv je od Kristova otajstva. Dar Duha, zazvan u svakome liturgijskome slavlju, daje početak i smisao samomu slavljenju. Zacijelo, On nam ima još puno toga »dozvati u pamet«. I u samome slavlju.
 
Urednik