Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Javite Ivanu što ste vidjeli i čuli.

Srijeda

3. tjedan došašća, 16. 12. 2015.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 45,6b-8.18.21b-25; Ps 85,9ab-14; Lk 7,18b-23

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Hagaj, Adon, Sebastijan

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
ljubičasta

Prvo čitanje:

Iz 45, 6b-8.18.21b-25

 

Rosite, nebesa, odozgo!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ja sam Gospodin i nema drugoga: ja tvorim svjetlost i stvaram tamu. Ja stvaram sreću i dovodim nesreću, ja, Gospodin, činim sve to.
Rosite, nebesa, odozgo, i oblaci, daždite pravednošću. Neka se rastvori zemlja da procvjeta spasenje, da proklija izbavljenje! Ja, Gospodin, stvaram sve.
Da, ovako govori, Gospodin, nebesa Stvoritelj — on je Bog — koji je oblikovao i sazdao zemlju, koji ju je učvrstio; nije je stvorio pustu, već ju je uobličio za obitavanje: »Ja sam Gospodin i nema drugoga.
Nisam li ja, Gospodin? Nema drugoga boga do mene; Boga pravednog i Spasitelja osim mene nema. Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga! Sobom se samim kunem, iz mojih usta izlazi istina, riječ neopoziva, da će se preda mnom prignuti svako koljeno, svaki će me jezik priznati: Jedino je u Gospodinu pobjeda i snaga! K njemu će doći, postiđeni, svi što na nj su bjesnjeli. U Gospodinu će pobijediti i proslavit se sve potomstvo Izraelovo!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 85, 9ab-14

Pripjev:

Rosite, nebesa, odozgo i oblaci daždite pravednika!

 

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
Pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Evanđelje:

Lk 7, 18b-23

 

Javite Ivanu što ste vidjeli i čuli.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Ivan dozva dvojicu svojih učenika i posla ih Gospodinu da ga pitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: »Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: 'Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?'«
Upravo je u taj čas Isus ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. Tada im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.«
Riječ Gospodnja.