Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Petak

3. tjedan došašća, 18. 12. 2015.

Svagdan

ČITANJA:
Jr 23,5-8; Ps 72,1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Malahija prorok

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
ljubičasta

Prvo čitanje:

Jr 23, 5-8

 

Podići ću Davidu izdanak pravedni.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Evo dolaze dani — riječ je Gospodnja — podići ću Davidu izdanak pravedni. On će vladati kao kralj i biti mudar, i činit će pravo i pravicu u zemlji. U njegove će dane Judeja biti spašena, i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: »Jahve, Pravda naša.« Zato, evo dolaze dani — riječ je Gospodnja — kad se više neće govoriti: »Živoga mi Gospodina koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske«, nego: »Živoga mi Gospodina koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 72, 1-2.12-13.18-19

Pripjev:

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik — dovijeka.

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,
koji jedini tvori čudesa!
I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka!
Sva se zemlja napunila slave njegove!
Tako neka bude. Amen!

Evanđelje:

Mt 1, 18-24

 

*

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel — što znači: S nama Bog!
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
Riječ Gospodnja.