Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

U kraljevstvo će nebesko ući onaj koji vrši volju Očevu.

Četvrtak

1. tjedan došašća, 3. 12. 2015.

Sv. Franjo Ksaverski, prezbiter

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Iz 26,1-6; Ps 118,1.8-9.19-21.25-27a; Mt 7,21.24-27

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Franjo, Lucije, Sofonija prorok

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Iz 26, 1-6

 

Nek uđe narod pravedni koji čuva vjernost!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan, pjevat će se ova pjesma u zemlji Judinoj: »Tvrd grad mi imamo: za obranu nam On podiže zidove i predziđa. Otvorite vrata! Nek uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda. Uzdajte se u Gospodina dovijeka, jer Gospodin je Stijena vječna; on obara one koji obitavahu visoko, razvaljuje tvrđu visoku, ruši u prah, sravnjuje sa zemljom, te je gaze noge, noge ubogih i koraci nevoljnih.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 118, 1.8-9.19-21.25-27a

Pripjev:

Blagoslovljen koji dolazi u Ime Gospodnje!

 

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se uteći Gospodinu,
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se uteći Gospodinu,
nego se uzdat u mogućnike.

Otvorite mi širom vrata pravde:
ući ću, Gospodinu zahvaliti
»Ovo su vrata Gospodnja, na njih ulaze pravedni!«
Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.

Gospodine, spasenje nam daj!
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjeg!
Bog je Gospodin
on nas obasjava!

Evanđelje:

Mt 7, 21.24-27

 

U kraljevstvo će nebesko ući onaj koji vrši volju Očevu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: 'Gospodine, Gospodine!', nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.
Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvrši ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi, i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer — utemeljena je na stijeni. Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«
Riječ Gospodnja.