Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pripovijedala je o djetetu svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema.

Srijeda

Božićna osmina, 30. 12. 2015.

Šesti dan Božićne osmine

ČITANJA:
1Iv 2,12-17; Ps 96,7-10; Lk 2,36-40

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Feliks, Srećko, Rajner

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

1Iv 2, 12-17

 

Tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Pišem vama, dječice, jer su vam grijesi oprošteni po njegovu imenu. Pišem vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Pišem vama, mladići, jer ste pobijedili Zloga. Napisah vama, djeco, jer upoznaste Oca. Napisah vama, oci, jer upoznaste onoga koji je od početka. Napisah vama, mladići, jer ste jaki i riječ Božja u vama ostaje i pobijedili ste Zloga. Ne ljubite svijeta
ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što je god svjetsko
— požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života — nije od Oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 7-10

Pripjev:

Raduj se, nebo, i kliči zemljo.

 

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Prinosite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

Evanđelje:

Lk 2, 36-40

 

Propovijedala je o djetetu svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.
Kad obaviše sve prema Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila u njemu.
Riječ Gospodnja.