Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dođite k meni svi koji ste izmoreni!

Srijeda

2. tjedan došašća, 9. 12. 2015.

ili: Sv. Didak Cuauhtlatoatzin

Svagdan

ČITANJA:
Iz 40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 11,28-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Didak, Ciprijan, Liborije, Liberan, Diego

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Iz 40, 25-31

 

Gospodin svemogući umornome snagu daje.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

»S kime ćete mene prispodobit, tko mi je ravan?« govori Svetac. Visoko podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj, koji na broj izvodi vojsku njihovu, i koji ih sve zove po imenu. Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: »Moj put skriven je Gospodinu, Bogu mom izmiče moja pravica?« Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Gospodin je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv. Umornome snagu daje, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al' onima što se u Gospodina uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 103, 1-4.8.10

Pripjev:

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

 

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
On ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.

Milosrdan je i milostiv Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Ne postupa s nama po grijesima našim
niti nam plaća po našim krivnjama.

Evanđelje:

Mt 11, 28-30

 

Dođite k meni svi koji ste izmoreni!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: »Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.